LITURGJÌA HYJNORE e TË PARASHËJTËRÙARAVETGiordano E.

LITURGJÌA HYJNORE e TË PARASHËJTËRÙARAVETGiordano E.

pruar arbërisht protopapasi Emanuele Giordano

COD: fronte2 Categoria: Tag:

Descrizione

Për të nderomi zotin Manuell Giordano, viçe-kryetarin e ‘Shoqatës Kulturore Jeta Arbëreshe’, e të kujtomi Qindinarin e t’Lerit ‘ tij (1920-2015), këtu ju buthtomi ‘Frontespìxet’ e 15 ‘Shërbesave Liturgjike Bixantino-greke’ dhe ‘Libreve të Shëjtë’ çë zoti Manuell, ndër vitrat, pruar Arbërisht. Janë vepra të sosura, po për nanì s’mund t’shkarkohen; këtu e 2-3 muaj, patjetër. Po presmi njarì ç’i boton gjithë bashkë. Kush është i interesuar mund t’lërë një mesaxh.
(©Jeta Arbëreshe).

Per onorare il protopapas Emanuele Giordano, vice-presidente dell’ ‘Associazione Culturale Jeta Arbëreshe’ e ricordare il Centenario della sua Nascita (1920-2015), qui vi mostriamo i ‘Frontespizi’ di 15 ‘Funzioni Liturgiche bizantino-greche’ e ‘Libri Sacri’, che zot Emanuele, negli anni, ha tradotto in Lingua Arbëreshe.
Sono opere complete, ma per adesso non si possono scaricare; fra 2-3 mesi, senz’altro.  Ma aspettiamo qualcuno disposto a pubblicarle tutte insieme. Chi è interessato può lasciare un messaggio.
(©Jeta Arbëreshe).

—————

Kryetari/Il Presidente, Agostino Giordano

Informazioni aggiuntive

Numero pagine

96

Autore

Emanuele Giordano

Anno

2011