About Us

Who we are

La storia

Who we are

Shoqata Kulturore Jeta Arbëreshe’ lehet Ejaninë, fracjonë e Frasnitës/Cs, te viti 2000 (me at notariall, Castrovillari, 15 maggio 2000, rep.num.28294, racc. nr. 7526), pas aprovimit të Llexhës Nacionale 482/1999 mbi Ruajtjen e Minoranxavet Gjuhësore të Talljes. Lehet - me prof.Agostino Giordano president e zotin Emanuele Giordano viçe/zëvendës-president - për të mirën e Minoranxës Historike Arbëreshe ndë Talljet. E mësegjithë për të stamparënj/shtypënj, nga muaj, një rivistë arbëreshe - Jeta Arbëreshe -, të shkruar arbërisht, tek të folmet arbëreshe të katundevet arbëreshë. I pari numër i Rivistës (rexhistruar te Tribunalli i Kastrofilës, n.4/2001, ditën 28-12-2001) del ndë janar 2002, e, për ca vjet, del nga muaj; pra nga dy muaj, pra nga tre muaj, ngaherë e stampartur, njera te nr.72/2011. Pra rivista zë e del tek forma e sotme: online e nga gjashtë muaj. Rivistë Arbëreshe, po e hapur edhe Shqiptarëvet. Shoqatë Kulturore e Qendër Studimesh. Për të ruhet e të studjaret mirë Gjuha Arbëreshe dhe Kultura e Arbërisë. Ky Sit-Web ka t’i japë një ‘ndihmë’ Shoqatës dhe Rivistës ‘Jeta Arbëreshe’. President i Shoqatës dhe Drejtor i Rivistës është prof.Agostino Giordano, publiçist e shkrimtar.

Who we are

L’’Associazione Culturale Jeta Arbëreshe/Mondo Italo-Albanese’ nasce a Eianina, frazione di Frascineto/Cs, nell’anno 2000 (atto notarile, Castrovillari, 15 maggio 2000, rep.num.28294, racc.nr.7526), dopo l’approvazione della Legge Nazionale 482/1999 sulla Tutela delle Minoranze Linguistiche d’Italia. Nasce - con il prof.Agostino Giordano presidente e papas Emanuele Giordano vicepresidente - per il bene della Minoranza Arbëreshe d’Italia. E soprattutto per stampare, ogni mese, una rivista arbëreshe, Jeta Arbëreshe, scritta in arbëresh, nelle parlate arbëreshe dei paesi albanofoni. Il primo numero della Rivista (registrazione al Tribunale di Castrovillari, nr.4/2001, del 28-12-2001) esce nel gennaio 2002, e, per alcuni anni, esce ogni mese; poi ogni due, poi ogni tre mesi, fino al nr.72/2011. Poi la rivista inizia ad uscire nella forma odierna: online e semestrale. E’ Rivista Arbëreshe, ma aperta anche agli Albanesi.  Associazione Culturale e Centro Studi. Per la  difesa e lo studio della Lingua Arbëreshe e della Cultura dell’Arbëria.
Questo Sito-Web deve dare un ‘aiuto’ all’Associazione e alla Rivista ‘Jeta Arbëreshe’.
Presidente dell’Associazione e Direttore responsabile della Rivista, è il prof.Agostino Giordano, pubblicista e scrittore.

Who we are

Who we are

Il Direttore/Drejtori

U leva Purçill, ka tatë frasnjot e mëmë purçilote, arbëreshë; ka tata nduka erë botje e mali, ka mëma thitha gjuhë e vjershe; zotilalë qe mjeshtër skollje, jetje, riti e arbëreshitèti; Vorea Ujko më nisi mbi udhën e poezisë. ‘Buzëdhelpri’ ëmri i poetit, ‘Drejtori’ ëmri i gazetarit. Lëtishtja qe gjuha e bukës, Arbëristhja është gjuha e gjakut.

Sono nato a Eianina/Cs, da padre frascinetese e madre ejaninese: arbëreshë; da papà sorbii odor di terra e di montagna; da mamma succhiai lingua e stornelli; zio-prete mi fu maestro di scuola-vita-rito-arbreshità; Vorea Ujko mi avviò sulla strada del poetare. ‘Buzëdhelpri’ il nome del poeta, ‘Drejtori’ il nome del giornalista. L’Italiano è stata la lingua del pane, l’Arbëreshe è la lingua del sangue.

Counter

0

numeri pubblicati

0

paesi arbËreshË

0

parole arbËreshe

0

click

Megnor Histroy

Nxënës i prof. Ernest Koliqit tek Universitata ‘La Sapienza’ e Romës, çë prej vitit 1975 zura e mbësova Letërsi në skollat e larta; për 11 vjet, kryeredaktor i rivistës ‘Zëri i Arbëreshëvet’; për 7 vjet, lektor gjuhje shqipe tek Universitata e Kallàbrjes; ka 22 vjet publiçist; ka katër vjet në pension.
Publlikarta/Botova 4 Libre Poezish (me pseudonimin “Buzëdhelpri”): Hroaza, Castrovillari (Itali), 1971; Hapa mbi kalldrëm, Shkup (Maqedoni), 1976; Bota Arbëreshe, Tiranë (Shqipëri), 1997; Telet e Zëmrës, Prishtinë (Kosovë), 2013.
Bashkë me të tjerë autorë: AA.VV. : Alfabetizzazione Arbëreshe (me nismën e Shoqatës Kulturore Aiadi, Lungro/Cs), Ed. Il Capitello, Torino, 2000; AA.VV. : Vorea Ujko, Opera Letteraria (me nismën e Bashkisë së Fermës/Cs), Ed.Il Coscile, Castrovillari 2004.
Publlikarta/Botova poezi, studime, artikuj mbi këto rivista e gazeta: Zgjimi, Zëri i Arbëreshvet, Katundi Ynë, Shêjzat, Calabria Turismo, Kalendari i Arbëreshvet, Mondo Albanese, Rinascita-Sud, Lidhja, Lajme, Jeta Arbëreshe (Italí); Jehona, Flaka e Vëllazërimit (Maqedoní); Rilindja, Fjala, Bota e re, Jeta e re, Drita (Kosovë); Koha e jonë (Francë); Drita, Kultura Popullore, Nentori (Shqipëri); Dielli (Shtetet e Bashkuar);
Stinët e jetës (Suedì); Urtia (Kroací).
Shkruajtin mbi poezinë time: Vorea Ujko, Ernest Koliqi, Vincenzo Bruno, Mahmud Hysa, Ali Aliu, Teodoro Giuttari, Nasho Jorgaqi, Hysen Sinani, Llazar Siliqi, Claudio Toscani, Gjovalin Shkurtaj, Eleuterio F.Fortino, Baviola Shatro, Klara Kodra, Alisa Velaj, Kujtim Rrahmani, Muhamed Çitaku, Bajame Hoxha-Çeliku, Pierfranco Bruni, Ben Andoni, Ina Arapi, Agim Vinca, Helena Grillo.