Indice


 

SHKRIME ARBËRESHË mbi ‘JETA ARBËRESHE’
(Scritti in Lingua Arbëreshe, su J.A.)
-------
49 KATUNDE SHKRUAJËN ARBËRISHT
(49 paesi scrivono in Lingua Arbëreshe)
Për çdo Katund, singomi Argumente e Numra të J.A. ku gjënden Shkrime ç’e interesojën
(Per ogni Paese, segnaliamo Argomenti e Numeri di J.A., dove trovare scritti che lo riguardano)
- ç’ka nr.1/2002 njera tek nr. 92/2021 -

------------


ANDALI – Andali (Cz) –
Gjuha Arbëreshe ndë Shkollë (43)
----------------
BARILLI – Barile (Pz)
Fjalë t’Urta, Folklor, Tradita, Zakone (9,15,17,18,21,25,27); Storje, Skanderbeg (12,13,33); Të ngrëna (71); Poezi (22,52,70).
--------------------
ÇIFTI – Civita (Cs) –
Kronake (2,6,13); Poezi (2,14,20,21,23-25,35,73,90,91); Folklor, Festa qishje, Përralla, Zakone, Valle (4,9,25,40,57,62,86,87,89); Gjuhë, Mësim, Fjalí, Studime, Alfabet (7,13,14-18,22-24,31,33,34,54,59,86); Revistat Arbëreshe, Jeta Arbëreshe (19,23,46,54); Storje, Personaxhe, Kujtime, Mendime, Autobiografí (20,21,22,25,26,32,46,78); Test kënkash (84).
-----------------
EJANINA/EIANINA – Eianina (Cs) – / fracjonë e Frasnitës. Këtu del rivista ‘Jeta Arbëreshe’.
Editoriale/Kryeartikuj (D.) (1-92), Libre e Rivista (1-87, 89-92), Posta Purçillit (1,2), Statua-Mozaiku P.Piut (9-12,16), Storja, Arcipreti-cappellani, Toponomastika, Personaxhe, Bibliografì, Kronake (1,5,7,8,10,12,16,20,22,23,26,27,32,37-39,41,43,56,62,67,75,77,80,86,87,90,92), sen.Basilio Giordano (1,57-60,67,68,70,73,74), Poezi (5,32,38,50,75,76,81,90), Poezi-Poetë popullorë (6,7,13,20,30,32,36,40,51,52,53,55,59,61,62,66,67,69,71,73,77,78,81,84,85,87,88,92), Poezi-këngë (8,29), X°/XV°/XX i ‘Jetës Arbëreshe’, Bibliografì (72,73,78,81-83,90, 91, 92), Siti-Web (87-92), Prozë, Novela (90,91,92)
EJANINA & FRASNITA – Eianina e Frascineto
Idiomatizme Eja.-Fra. (2,4,6,12,15,20,26,34,45,50,52,54,56,61,67,71,74,75,77,78,83,86, 89, 91), Mbi të Folmet Arbëreshe të Eja-Fra. (82,86), Qisha Bixantine Arbëreshe, Ikona, Mesha Arbëreshe, Rit e Gjuhë, (1,4,5,8,9,10,11,12,13,15,21,25,26,29,30,33,37,49,64,76,79,81,82,84,86,87,88, 89, 90, 91, 92), Gjuhë Arbëreshe, Skollë (2,3,5,6,8,10,26,27,43,50,68,70,84,86,90,91,92), Zakonet e Pashkëvet (3,4,14,15,24,25,34,35,37,46,53,62,66,73,87),Kronake (1, 3, 8, 21, 26, 28, 37, 38, 39, 47, 50, 58, 62, 64,65,73), Kënkat e martesës, Vjershi nuses, Zakone, Tradita, Superst. (10,21,33,62,65,68,70, 92), Kuvende, Konferenxa, Panaire, Festivale, Konkorse Poezije, Mostra (1,2,3,5,7,22,23,26,28,30,31,32,34,35,38,40,41,42,43,44,46,48,49,54,56,74,83,86), Teatër (51-58,86,91,92).
FRASNITA – Frascineto (Cs)
Giordano protopapas Emanuele: (1-29,31-41,43-54,56-67,69-71,73-87, 89,90, 91, 92), Bilotta arc. Bernardo: (3,6,9-14,16,20-22,24,27,28,30,32,35,38-40,42,46-48,50-52,54-65,67,68,70,71,73,74,76-78,80-88,89,90,91,92), Prralla, Karnivalli, Rrëfime (8,11,13,29,43,88), Personaxhe/ Shkrimtarë/ Artistë (20,27,32,50,51,75,78,53-56,84,85,86,92), Storja, Anagrafe Arbëreshe, Muzeu i Ikonavet/ Kostumevet Arbëreshë (22,52,53,58,87).
--------------------
FALLKUNARA – Falconara Albanese (Cs)
Katundi, Kronake (6,12,19,54); Festa qishje, Rit, Kalimere (4,8,10,30,64); Poezi (13); Përralla, Kulturë, Folklor, Zakone (44,51,59,62,69); Gjuhë, Skollë, Sportjel Gjuhësor (1,46,51,62,70);
----------------------
FARNETA – Farneta (Cs) – fracjonë e Kastërnexhit/Castroregio –
Kalimere, Tradita qishtare, Shëjtra (3,5,10,53,57,77, 92); Të veshura Arbëreshe, Zakone, (44,45,54); Gjuhë (46); , Katundi, Storje (3.67,87, 92); Poezi (4,5,6,11,65,91); Llitër (6); Kulturë Popullore, Folklor, Përralla, Vjershe, Guditëlaz (32,35,37,39,51,56,61,63,73,75,83,86); Rrëfime (70), Jeta Arbëreshe (91)
----------------
FERMA – Firmo (Cs)
Poezi (1,20,23,26,49,64,65,83, 92); Kronake, (2,9,29,39,64); Teste Kënkash (8,22,74,75,77,84, 92); Kremte qishtare. Festa, Eparki (7,10,22,55); Të ngrëna (11,15); Storje, Memorial, Personaxhe (18,50,53,62, 92); Shkollë (41); Tradita, Zakone, Vjershe (4,8,14,32,36,66,67).
-----------------------
FIRMOZA – Acquaformosa (Cs)
Folklor (2,3,75,87); Storje, Skanderbeku, Personaxhe, Artistë, Aniversare, Kronake, Lipe (7,10,21,22,64,66-73,79,86,90,91); Tradita, Zakone (13,31,32,41); Festa, Kalimere, Rit, Eparki (14,18,25,44,50,65,67,76); Konkors poezije (37); Gjuhë, Gramatikë (46,64); Ekoloxhì (52,74); Kantautorë (91)
-------------------
GARRAFA – Caraffa di Catanzaro (Cz)
Skollë Arbëreshe (2); Folklor, Kulturë, Parastoqe (5,77,84); Kalimere (10,14); Fjalë e Fjalí, Onomastikë, Toponomastikë (62,74,82,86); Zakone, Tradita (30,43,65); Prishtina (50), Poezi (86).
-----------------
HORA E ARBËRESHËVET - Piana degli Albanesi (Pa)
Kronake (6,10,47,49,81); Llitra (2,18,22); Poezi (2,6,11-13,15,40,43,51,56,58,61,64,66,69,74-76,78,81,89,90, 91, 92); Folklor, Tradita, Kalimere, Zakone, Përralla (2,21,34,63,66,68); Gjuhë, Shkollë (28,37,66,69,84); Storje, Kujtime, Personaxhe, Rit (1,6,8,15,17,53,60,63,72,77,79,87,91, 92); Teatër (18); Rebus, Kërko fjalët, Qeshmi (30,34,73); Studime, Libre (85,86).
------------------
KAJVERICI – Cavallerizzo Albanese (Cs) - / fracjonë e Qanës/Cerzeto.
Kajverici (35,37,38,43,44,49,50,52,54,57,59,61,63,65,70,77, 92); Gjuhë (1, 89, 90); Artixhanat (2); Personaxhe (13,27,88); Qishë (26); Tradita, Vjershe, Parambote, Të ngrëna (40,66,70,81); Kronake (5,19,29,83, 92).
------------------------
KARFICI – Carfizzi (Kr)
Llitra (2,9); Storje, Katundi, Kronake (1,3,43,50), Poezi (4,14), Gjuhë (2,5,15,21,40), Personaxhe (43); Tradita, Lozje (6,35,36).
--------------------------
KASTËRNEXHI – Castroregio (Cs)
Katundi, Kronake (1,17,20,29,43,51); Qeshmi (6-10,13,15,18-21,33); Gjuhë, Frazeoloxhi, Fjalë t’Urta, Idiomatizme (6,10,20,22,25,27,34,47,84,85); Festa, Kalimere (10,15,54); Poezi (8,14,16,32,41,58); Storje, Personaxhe, Autobiografì (12,13,26,40,50,86,91); Tradita, Zakone, Përralla, Festa, (7,14,15,21,23,30,42,45,52).
-----------------------
KATUNDI - Greci (Av)
Kronake, Katundi (1,9,15,17,20,23); Kalimere, Poezi popullore, Folklor, Tradita, Të ngrënë (4,5,8,46,53,73,74); Storje, Muzé (10,31,49); Poezi (42,82); Gjuhë, Sportjel Gjuhësor, Kulturë (2,25,50,58,62,81,82).
----------------------------
KAZALLVEQI – Casalvecchio di Puglia (Fg)
Kronake, Katundi, Kufeqa (5,7,9-11); Fjalë t’Urta, Idiomatizme, Tradita, Zakone, Poezi popullore, Vjershe, Përralla (8,29,33,36,39,61,75,84); Të ngrëna (12,52,68,90,91); Rrëfime (14,18,24,28,69,70,74,82); Poezi (15,44,60,65,77,78); Storje, Fjalor Qeft-Kazallveq, Xhemellaxh Zhur-Kazallveq (55,62,66); Naturë (27).
-------------------
KËMARINI - Campomarino (Cb)
Poezi (3,9,14,66); Gjuhë, Idiomatizme (45,52,56,64,65,69,71,86); Kënga, Tradita, Lutje (66,68,85); Kronake, Kulturë (70,73).
-------------------
KUNTISA – Contessa Entellina (Pa)
Gjuhë, Mësimi i gjuhës, Shkollë, Teatër mbi Skanderbekun (5,18,25,38); Storje (11); Poezi (13,15,58,60,68,74,76,81); Artikul, Kronake (41,55); Grup folk (48); Tradita (27,64,73); Rit, Shëjtra (67, 77); Të ngrëna (62).
---------------------
MAQI – Macchia Albanese (Cs) / fracjonë e Shën Mitrit/San Demetrio Corone.
Poezi (7,63,76); Personaxhe (7,12); Poezi popullore, Tradita, Vjershe (41,51,57,58,60,64,67,71); Katundi (70);
--------------------
MARRI – Marri (Cs) / fracjonë e Shën Bendhitit/San Benedetto Ullano.
Poezi (24).
------------------
MASHQITI – Maschito (Pz)
Storje, Aniversare, Personaxhe, Rrëfime, Kronake (1,3,9,20,58,69,70,73,75,77,79,86,90, 92); Poezi (16,22,25,30,46,51,69,80,82); Përralla, Zakone, Folklor, Tradita (18,23,25,34,36,37,39,56,63,64,65,66,67,74); Gjuhë, Supranome, Toponomastikë, Fjalë e Fjalì, Fjalë t’Urta, Idiomatizme (48,50,52,53,54,57,59,60,85, 88); Tradita e Festa qishtare (47,55,56,76); Jatrì e Dhera (78,80,81,83); Të ngrëna (69,71,74).
------------------
MBUZATI – San Giorgio Albanese (Cs)
Skollë Arbëreshe (4); Dotrina Arbëreshe (22); Traditë e Folklor (8); Test Kënkje (74), Poezi (90)
---------------------
MUNXHËFUNI – Montecilfone (Cb)
Poezi (7,9,65,73); Test Kënkje (18); Llitra, Kronake, Katundi (9,20,23,24,27,28,30,34,40,46,49,50,55,63,70); Gjuhë, Kalendar, Kors Arbëresh, Skollë (12,32,51,56,57,58,61,64,68); Tradita (16); Storje, Skanderbeku, Personaxhe (37,67,68); Këngë qishje (52).
-------------------------
PALACI ADRIAN – Palazzo Adriano (Pa)
Poezi (36, 76, 81).
--------------------------
PICILIA – S.Caterina Albanese (Cs)
Storje, Kronake katundi (7,13); Tradita, Kalimere, Lutje (23,31,36,58); Poezi (33,77); Personaxhe (88, 89,90, 91, 92)
-------------------------
PLLATËNI - Plataci (Cs)
Llitra, Kronake, Reçensione (1,2,4,7,28,29,69,71,76,78,80,81,88); Kuvende, Miss Italia, Festivale (28,29,49); Teste Kënkash (50,59,60,63); Storje, Personaxhe, Aniversare (7,56,64,73,75,79,83,86,87,88, 90, 92); Gjuhë, Jeta Arbëreshe, Arbashkuar, Pakicë (58,62,69,77,85); Sinod, Ikona, Rit, Kalimere, Lutje, Racjuna qishje (3,33,61,64,70,82); Poezi (12,22,23,33,41,70,74,75,81, 92); Folklor, Fjalë t’Urta, Parastroqe, Zakone, Rrëfime, Rapsodì (11,13,24,25,32,52,57,78,86).
--------------------
PORTKANUNI - Portocannone (Cb)
Test Kënkje (7); Kronake katundi (9); Storje, Kulturë (17,20); Tradita, Folklor (23,38).
----------------------
PUHËRIU – Pallagorio (Kr)
Storje, Kronake, Personaxhe (3,51,54); Përralla (13,15,18); Festa e Tradita qishtare (53,57); Kënka Festivalli (92);
--------------------
QANA – Cerzeto (Cs) - me dy Fracjona / Frazioni: Kajverici / Cavallerizzo Albanese e Shën Japku / San Giacomo di Cerzeto.
-----------------------
QEFTI – Chieuti (Fg)
Festa e Tradita qishtare (4,36); Llitra, Kronake (10,22,55,58,73); Poezi (24,57,64,70,74,75); Storje, Personaxhe (34,79); Teatër arbëresh (47,48,49,50,88); Përralla, Zakone, Punë dherash (53,56,57,60,61,70,71,75,81,83,85, 92); Fjalë arbëreshe, Fjalor Qeft-Kazallveq, Llexha për Minoranxat e Pules (59,63,68,71,73,81).
--------------------
RURI – Ururi (Cb)
Kronake katundi (1,3,9,71); Poezi (2,3,11,21,41,54,64,69,70,73-75,77,80,82,86,87,88,90); Teste Kënkash (24,33,6,53); Rrëfime, Përralla, Folklor, Tradita (2,5,31,51,53); Storje, Kujtime, Personaxhe (9,21,64,70,75,90); Teatër (88).
---------------------
SËNDAHSTINA – S.Cristina Gela (Pa)
Storje, Dioqezë (81,82); Katundi (6); Poezi (75,77), Toponomastikë (90)
---------------------
SPIXANA – Spezzano Albanese (Cs)
Kronake (1,7,32); Poezi (1,11,13,15,27,28, 52,56,62,73,81,88); Festa qishtare, faqe vangjeli (3,4); Storje, Mitoloxhi, Aniversare, Personaxhe (13, 15,17,22,62,67,70,71,73,74,77,81); Teste Kënkash (18,39,49,55,59,60,63,71,71,74,75,80,81,84,86,88,90, 92); Tradita (25,41,57); Arbrishti te Skolla (10,45,51).
----------------------
STRIGARI – San Cosmo Albanese (Cs)
Poezi (7,19,61,66,71); Mendime (18); Folklor, Rrëfime, Rapsodì, Përralla (43,51-56,74).
-------------------
SHËN BENEDHITI – S.Benedetto Ullano (Cs)
Artikulit e Arbrit Roman (7,9,12,14,15,17,19-29,31-66); Katundi, Kronake (1,3,29,47,65,69,71.81); Ikona, Lutje, Liturxhì, Tradita qishtare (6,7,20,36,55); Teste Kënkash (8,63); Poezi (21,25,31,34,60,64,68,74,77,90); Rrëmënxa, Vjershe, Tradita, Të thëna (13,21,53,54,62,73,77); Gjuha, Didàtik Arbreshe (16,34,64,72,73); Storje, Personaxhe, Lipe (31,34,41,50,57,61,77,78,81,82,90); Seminari Prishtines (39); Epistolario tra De Rada e Bilotta, Dorsa, Lorecchio, C. Glaviano, Camarda e A.Basile (57-63,65,66); Studime, Reçensjona (79,80,83-87-92).
-----------------------------
SHËN JAPKU – S.Giacomo di Cerzeto (Cs) - / fracjonë e Qanës/Cerzeto.
(Gjuha Arbëreshe (3,9,12,13,24,31,33,81); Poezi (3,51,62,64,69,71,72,73,80,85,91); Folklor, Rapsodì,Tradita,Lozje (3,6,15,24,53,60,78,83,86,87); Tradita qishtare, Kalimere (11,34); Kronake (20,39,49,69,76); Personaxhe, Kujtime,Dorëshkrime (31,73,74,75,79, 88, 89, 90, 91, 92).
-------------------------
SHËN KOLLI – San Nicola dell’Alto (Kr)
Personaxhe, Libre (13,14,45,59,61,62, 68,69,70,74, 91); Gjuha, Meshë Arbëreshe (23,41,43,44,88, 89,90); Tradita (45); Përralla (52-54,56,58,59,67,73,75,81); Storje, Arbreshët e Kutronit (50, 64-66); Kronake (82).
-------------------------
SHËN KOSTANDINI – San Costantino Albanese (Pz)
Poezi (4,5,11), Llitër (6).
---------------------------
SHËN MARCANI - San Marzano di S.Giuseppe (Ta)
Poezi (1,10,12,18,21,23,24-26,28,33,34,39,51,57,68,69,72-76,80); Storje, Kuvende, Kronake (4,5,22,63); Përralla, Rrëfime, Tradita (21,29,33,37,38,41,50,52,56,62,81); Gjuha, Supranome (2,30,53,55,75, 90); Tradita qishtare (58); Teste kënkash (74,78).
------------------------
SHËN MËRTIRI – S.Martino di Finita (Cs)
Personaxhe (1); Gjuhë, Mësim Arbëresh (4,7,64); Katundi, Kronake (11,18); Poezi (22); Festë qishtare (50);
----------------------
SHËN MITRI – San Demetrio Corone (Cs)
Tradiciona (1,8,13); Kronake (2,15); Mësim Arbëresh, Sportjel Gjuhësor (9,49); Teste Kënkash (24,29,59,71); Poezi (26,52,66,71,74,79,81), Personaxhe (89, 91), Festivali (91, 92);
--------------------
SHËN PALI – S.Paolo Albanese (Pz)
Folklor, Rrapsodì, Tradita, Kalimere, Përralla, Vjershe (33,36,38,40,46,51,53,59,74); Storje, Kronake (69,82); Gjuhë, Fjalë (48,52,55, 92); Poezi (63,74,80,81,84,90).
--------------------
SHËN SOFIA - S.Sofia d’Epiro (Cs)
Gjuha, Skolla Arbëreshe , Kalendari arbëresh (3, 5, 15, 18, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 40, 41, 50, 55, 57, 61, 68,73,75); Poezi (3,8,18,29,36,44,58,64); Personaxhe, Storje, Katundi, Kronake, Kujtime, Lipe (4,7,9,11,16,19,21,29,30,33,44,49,55-58,60,62,65,66,69-76,78,80-82,84, 90); Folklor, Vëllamje, Tradita, Muzeu, Zakone, (6,11,26,53,62,73,77,83,86,88); Rit, Kalimere (13,21,34,46,59,63); Kruçiverba/Fjalëkryqe (26,27,32,36,52,54,55,67,74,76);
------------------------
SHËN VASILI – San Basile (Cs)
Katundi (7,66); Poezi (12,14); Skolla, Qisha (85,86); Folklor, Tradicjona (15,84,88); Shërime/Racjuna popullore (51,52,55), Personaxhe, Kulturë (87,89, 91), Kronake (92);
----------------------
UNGRA - Lungro (Cs)
Poezi (1,21,22,27,28,32,42,51,56,62,64,65,78,80,83,86, 90, 91, 92); Katundi, Kronake (1,3,16,23,59,73); Storje, Kujtime, Personaxhe, (3,19,22,30,79,86, 92); Gjuhë (36); Të ngrëna (4); Tradita, Zakone, Karnivalli (3,61,63,65-66,67).
--------------------------
VAKARICI - Vaccarizzo Albanese (Cs)
Gjuhë, Fjalë t’Urta, Idiomatizme (2,22,38,90); Storje, Personaxhe (4,6,7,12,16,19,57,90); Folklor, Tradita, Vjershe (13,25,29,32,35,53,56).
-----------------
VINA – Vena di Maida (Cz) - / fracjonë e Maida-s (katund lëtì).
Llitër (8); Tradita, Rapsodì (14,25); Storje, Personaxhe (62); Test kënkje, me muzikë (85).
----------------------
ZHURI – Ginestra (Pz)
Katundi, Kronake (50); Folklor, Fjalë t’Urta (35,55,66).
----------------------