Bibliografia 1

SHKRIMET E ARBËRESHËVET TE RIVISTA ‘JETA ARBËRESHE’


SHKRIMET E ARBËRESHËVET TE RIVISTA ‘JETA ARBËRESHE’

(Gli scritti degli Arbëreshë nella rivista ‘Jeta Arbëreshe’)

(nn.1-88 / 2002-2019)

-----------


2002/nn.1-10 (çdo muaj)
2003/nn.11-21     
2004/nn.22-31     
2005/nn.32-42      “
2006/nn.43-50 (çdo 2 muaj)
2007/nn.51-56      

2008/nn.57-60 (çdo 3 muaj)
2009/nn.61-64         
2010/nn.65-68         
2011/nn.69-72          
2012/nn.73-74 (çdo 6 muaj)
2013/nn.75-76         

2014/nn.77-78 (çdo 6 muaj)
2015/nn.79-80       
2016/nn.81-82       
2017/nn.83-84       
2018/nn.85-86       
2019/nn.87-88       


Abitante Pietro (ka Shën Pali/Pz), Po të kisha si / poezi; (84); U rri mirë e ashtu kam sprënxë për ty (82);

Adduci Caterina (ka Frasnita/Cs) – Un 2001 ricco di iniziative (1);

Adduci Giulia (ka Frasnita/Cs) – Il Presepe vivente (1); Il progetto continua (8); Qiftra luftje – poezi (3);

Aedi (ka Pllatëni/Cs) – Shkundabishtja – poezi – (71);

Aita Letizia (ka Spixana/Cs) – Shpirti i Jetës – këngë (59);

Alfano Nicola (ka Shën Pali/Pz), Burra e gra / kalimere (51); Cilja Didatëkë për Aljbrishtin? (48); Fjalorth ka Shën Pali (52); Kënka mëmires (53); Kur martohshin më parë (59); Sa vlen Fjala jonë! (55); Sa vlen sparta! (46); Shën Martir – poezi (63); Tetëmbëdhjetët ka Shën Pali (69); Vjershe (poezi popullore) (74);

Amato Lucia (ka Ejanina/Cs) - Frasnitë, ku jemi pjot shëndetë… - poezi (20); Jemi Arbëreshë, mos e harruam?! – poezi (13); Jeta Arbëreshe –poezi- /10vjetori i J.A./ (73); Nderë Anitës Markut/poezi; (88); Një poezi ka Purçilli – poezi (6); Për qishën e Shën Pjetrit/poezi; (84); Për Senatorin tonë – poezi (59); Për zotin Manuell – poezi (51); Poezi Skolles Arbreshe – poezi (36); Rinashita Bashkisë - poezi (62); Shën Pjetrit e Shën Palit – këngë (53);

Amato Roberto/Rizzo Denis (ka Mungrasana/Cs) – Siamo Arbëreshë anche noi (41);

Ansa – Rugova eletto Presidente (2);

Arbri Roman (Eleuterio arhjim. Francesco Fortino), (+, ka Shën Bendhiti/Cs): Una lettera da Roma (7);  Il coro di Lungro in concerto (9); La festa Nazionale d’Albania (11); Il sogno di Skanderbeg (12);  Dialogo con il cavallo di Skanderbeg (14);  Conversazione con il Babuino (15);  Il Babuino e gli Dei (17) ; Penjtë e shën Nilit (19); Babuini e Draguni (20); Babuini e muzika pa fjalë (21);  Babuini sod flet me zëmer (22); Djalli e Ëngjlli (23); Babuini sod flet me tru (24);  Babuini e Pashkat Bizantine (25); Përpara varrit të Emil Tavolarit (26);  Babuini, Evropa dhe abetari (27); Joket olimpike (28); Kongresi i të Urtëvet (29); Jo vet priftrat venë Grotaferratë (30) ; Babuini e mesha arbëreshe (31); Babuini e Natallet (32); Sinodi i Arbëreshëvet (33); Atmosfera e Sinodit të Arbëreshvet (34); Babuini e Kalimera e Lazarit (35); Babuini, Papa i ri dhe maçet (36); Babuini, Ndrikullat dhe Hënza (37); Babuini, Ikonat dhe Statuat (38); Besa e Lëtinjvet (39); Babuini dhe Historia e Arbëreshëvet (40); Babuini dhe Skanderbeku i fatartur (41); Babuini dhe Ernest Koliqi (42); Babuini dhe miku i Arbëreshëvet (43); Babuini kërkon një fjalë (44); Babuini dhe Tradita (45); Babuini dhe Shën Mëria e Arbëreshëvet (46); Babuini, një filosof dhe prifti i ri (47); Babuini dhe Judha tradhëtar (48); Guardia Piemontese, ndë Kalabrje (49); Babuini, Kryqja dhe British Airwais (50); Babuini, çmimi Nobel e Identiteti arbëresh (51); Fjalori biobibliografik i Arbëreshëvet (52); Babuini dhe Liria (53); Babuini dhe vdekja e piktorit Martini (54): Tre pleq arbëreshë te dera e Qishës (55); Kthimi ndë Arbëri (56); Qisha dhe jeta arbëreshe (57); Një Qishë pa shpresë? (58); Kollegji na dha kripë e mìall (59); Kali me këmbë ndë qiell (60); Jeta, Zëmra e Dheu (61); Si do t’zgjedhim peshkopin e ri? (62); Këshilli imirë ndë Vatikan (63); Kryepeshkopi i Shqipërisë në Romë (64); At Gjergj Guzzetta shënjt? (65); Vangjeli i papa Manolit (66).

Arcuri Antonio (ka Vina/Cz) – Bentrovati! (8); Java e madhe (25); Dita e mëndes i Zepit e Gangalëvet (62); Livri e dhaskalit Giuseppe Giordano (62); Shprezë/këngë; (85)

Argondizza Andrea Antonio (+, ka Mbuzati/Cs) – Dotrina Arbresh (22); Pa ëm/poezi; (86);

Armentano Teresa (ka Frasnita/Cs): Miku/poezi; (83)

Aversa Carmelina (ka Frasnita/Cs) – Muzé i Kostumit Arbëresh (58);

Baffa Sara (ka Shën Sofia/Cs), Historia e Shën Sofisë tek një CD rom (74); Karnivalli kriaprér (24);

Barbano Fausta (ka Mashqiti/Pz) – Ishtë vjeshta njeter herë – poezi (22);

Barbato Maria (ka Katundi/Av) – Hora ima – poezi (42);

Barbuto Gabrielina (ka Shën Benedhiti/Cs) – Chiuso il corso di lingue (16);

Basile Angelo (ka Pllatani/Cs) – Katundi im – poezi (12);

Basile Anna Maria (ka Spixana/Cs), Nd’isha fjuturele – poezi – (73); Poezi (27);

Basile Francesco (ka Kastërnexhi/Cs) – Si vete jeta!..(40); Erdh hera – poezi (41); Një herë…(42); Te dera ra një metër borë (43); Ndrikulla Vdekje (45); Gruaja, zoti e Shën Mëria (50); Ajlimonò, si vete jeta! (51); Sivjet do t’prirem ndë katund (52);

Bassignana Enrico (ka Chieri/To) – Përhershim – poezi (12);

Bavasso Nicola (ka Ungra/Cs) – L’ottava volta di Jannuzzi (16); Festa e shën Kozmait e shën Damianit (19); Mbaruan festimet e vitit deradian (19);

Bavasso Saverina (ka Ungra/Cs) – Udhërrëfyesi flet dy gjufë (23);

Beccia Zef (ka Kazallveqi/Fg) – Bathët ma kotkën (52); Cronache (10); Fjalë të Urta (33); Fjalë urta dhe Idiomatizme (36); Fjalori i Qeftit e Kazallveqit (66); Gluha mëmës – poezi (44); Hora jima (60); Idiomatizme dhe Fjalë t’urta (39); Il gas e la salsiccia (12); Il municipio è danneggiat(9); Ish një mot…(rrëfime) (74); Jeta isht gaz / Këndojn – poezi (15); Kungull e sparë (18); Kuruljat (69); La prima messa arbëreshe (7); Lulë i jimë, Qetësì (poezi), (78); Maçi i ngrëfluor rrëfihën kufeqa (5,11); Një këngë anonime – pop. (63); Nji dashurë katundar (28); Një gjumë i çar – poezì - (77); Nji vend i miri (23); Njohëm Zhur (62); Ricette e Storie (14); Rrëfime (82); Rrëfime; (84);Shportet (70), Shurbiset çë thuhen (8); Sturi, Molla e çanxhat (24); Tallandishet (27); Të ngrëna e personaxhe popullorë (68); Tekste popullorë (29); Vasha e vjershe – popull.- (75); Vemi ndë horët (55); Vetë të Pashkit – pop. (61); Vjeshtë – poezi (65);

Bellizzi Angela (ka Shën Vasili/Cs) – Një shpi Shin Vasil (66);

Bellizzi Cristina (ka Ungra/Cs) – Kur vjen vjeshtja – poezi (42);

Bellizzi Mario (ka Shën Vasili/Cs) – Orë policore – poezi (12); Laboratori i ferrit dhe i Parajsës – poezi (14);

Bellizzi Walter Gianni (ka Shën Vasili/Cs) - Astrofizika Sandra Savaglio erth Shin Vasil; (87); Girshìa; (88); Përvjetori i kushtimit të autarit e Ikonostasit; (86); Shkuan shtatë vjet; (85); Të qellurit e Shën Mërisë në tempull; (84);

Bellucci Andrea (ka Maqi/Cs) – Centenario di G.De Rada (12); Il poeta di Macchia (8); Ill’i Natallevet shkëlqen Shën Miter (51); Këngë për fëmijë – pop. (67); Maqi, sot (70); Poezi të E.Bronte, të pjerra arbërisht (63); Vjershe kunder (60); Vjershe malli (71); Vjershe popullore (64); Vjershet e Maqit (57,58);

Bellusci dhjak Costantino (ka Pllatëni/Cs) – Arbashkuar i tretë (77); Arbëresha, poezi (33); Arbëreshët e Pllatanjotët për Njësinë e Talljas (69); Biàt Maria, sharbetorja e t’Inzoti (83); Dhjetëvjetori e Jetas Arbëreshe (73); Emigrantja (80); Festivali i dit i Këngëtarvat t’vekarr (49); Fjalë t’urta e Idiomatizme (45); Fjalë t’urta/Fjalë motit (13); Intervistë on.Mario Brunetti-t (mbi 20 vjet’t e Lexhes 482) (88);  K’shtu a fjasmi na, Shin Vasil (69); Kalimere, Lutja e Zikone (70); Kallendari Bixantin i Pllatënit (68); Karnivalli ngamat (24);Katundi im – poezi (41); Kostandini e ‘Urëndina (78); Kostumi tradicional i gruas (57); Kriaprifti Dhimitër Chidichimo (73); Kriaprifti zoti F.Chidichimo (64); Kujtim i munsinjurit Janj Stamati (56); Kujtimi i kriapriftit P.Kamodeka Koronejvat; Fjalë të urta; (86); Kulturë popullore (32); Kur pagzohat nj’kriatur...(2); Lkur e kullur/Storja ima/Katundi im- poezi (23); Mbledhja e zotravet, Pllatën (81); Mirë se erdhe, zoti President Ilir Meta!; (88); Miss Italia dhe Film Festival (29); Mostër ikonash bixantine (65); Muar fund i diti Sinod Intereparkial (33); Na dogjtin gjashtëmilë tumën dhera (71); Nj’vjaxh kulturor i bukur ka Atdheu i prindërvet tanë (75); Një kors ikonografik (82);Opera Omnia Arbashkuar (58); Papas Demetrio Chidichimo (7); Parastroq / Vjersh / Parastroqa (11); Parastroqa dhe më gjë (25); Pasjuna e Zotit Krisht – pop. (61); Peshkopi vizitarti Qishen e Pllatënit (76);  Pllatni kujton Birin e tij, peshkopin Janj Stamatin (87); Racjona Pagzimit/Racjona Shën Marisë (3); Reçension mbi librin e Rosa Conte-s (78);  Rrofshin Arbëreshët dhe rroftë gjuha jonë! (62); Seminari ndërkrahinor mbi “Local lingue infanzia” (66); Stulitë e gravat pllatënjota; I katërti Fjalor Arbashkuar; Arbëresha/poezi; (85); Sheshi i ngritjes (20);Testi canzoni del Festival di Plataci (50); Udhëtimi Gramshjan (28); Zgjedhja Komunal(53); Zikona karakteristike (52); Zoti Anxhull Basile, prifti Gjelit, (75); Zoti Çiç na la (35); Zotit Manol, me mall! (79);

Bellusci Ferdinando (ka Frasnita/Cs) – Turisti a Frascineto (3);

Bellusci protopapas Antonio (ka Frasnita/Cs), Dy priftra e një Peshkop, Frasnjotë (Bellusci,Dorsa,Ferrari) (75);  Dhjetëvjetori i Jetës Arbëreshe (73); Eparkia jonë e Ungrës bën nj’Qind vjet (86); Kujtime ka Guri Kocit; Lidhja Arbëreshe/poezi; (85); Kujtime si lule me mirënjohje, për lal-zotin Manol (79); Qindvjetori i Pavarësisë Shqiptare, në Detroit (74);

Belluscio Angelo (ka Ferma/Cs)  : Natë e gjatë/këngë; (84)

Belmonte Vincenzo (ka Strigari/Cs) – Idola tribus (59); Kangjeli i Kolloveqit – poezi (7); Një përrallez ka Strighari (pop.) (74)Për një fizikë arbëreshe (18); Poezi (66);

Besa/Fede, Roma – Contratto di servizio tra il Ministero Comunicazioni e la Rai (13); Dhjata e Papës Arbëreshëvet (35); Ditët e Naimit, në Tetovë (20); E’ morto Tommaso Federici (4); Gli Arbëreshë in Italia (16); Iconostasi i Passarellit (19); Inter-Sinodo – CCC-ja përpiqet me Peshkoprat (23); Inter-Sinodo – Commemorato P.Giorgio Guzzetta (6); Inter-Sinodo – Datat e Sinodit (24); Inter-Sinodo – Incontro della CCC – (11); Inter-Sinodo (1, 2, 3, 13, 14, 16, 17, 26, 27); Kuvendi i Arbrit / Këshilli i Qishës së Shën Thanasit (20); Sinodi Inter-Eparkial (19); Sinodi Intereparkjal (28); Sinodi po mbaron (39); Sinodi zë ndë shënmitër 2004 (20);

Bilo Blerina (shqiptare, rron Barill/Pz) – Dita e festës – poezi (21); Istintive – poezi (2);

Bilotta Bernardo (+, ka Frasnita/Cs) – Alfabet Arbëresh (51, 52); B.Bilota na kujton kush jemi (nga ‘Zakonet e Franitës’) (78); E Bukura Haré – poezi (46, 47, 48, 50); E Bukura Jets (86), Janji ‘ Viçravet - poezi (70); Jeta Shën Mërisë – poezi - (71); Kalimera e Natallevet – pop. (60); Kalimerja Sënlluçisë – poezi (63); Kalimerja Shë’ Nillit’(86), Kangjeli ‘ Autonomisë (poezi) (74); Kangjeli Arbreshvet zdredhur Turqvet – poezi – (73);  Katekizmi të Kërshterit (88); Vepra Letrare e B.Bilotës (88); Kënka Skanderbekut/rapsodì (85); Kënka Suturit – poezi (58); Kur leu Krishti ndër ne - pop.(10); Magarat – poezi - (77); Monografia e Frasnitës: Qisha Shën Pjetrit/poezi (84); Monografia Frasnits – poezi (68); Për Kongresin Arbëresh/poezi ; Pjeqëriza – poezi (67); Poezi për Ndon Argondixën;  Poezi për arkim.Pjetrin Kamodeka të Koronenjvet (86); Rrëfiemeza e gjindjes çë kulton si zu t’paren her ndë jet këshilli pjeqvet t’urt - poezi (61); Rrëfime – poezi –(60); Sonetet – poezi (54, 55); Shën Mria Gushtit - poezi (56); Shënmitroti ç’vete e gjën të zotin ndë Pist (87); Vepra Letrare e Bilotës/3; (87); Shkulqia – poezi (62); Shpata Skanderbekut ndë Dibret Posht - poem (65); Tridhixhini – poezi (64); Tringëllimet e Binard Bilotës – poezi - (76); Turpi gesta di persone indegne – poem (59); Vepra Letrare e B.Bilotës/2; Vepra Letrare e Bilotës (84); Zakonet e Frasnitës – poezi (3, 6, 9, 10-14, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 38-40, 42);

Blaiotta Anita, Markut (+, ka Ejanina/Cs), Kënka Djepje (69); Kënkez mbi motet ç’jem e shkomi (poezi), (78); Kreshmet, një herë (33); Kujtonj mëmen time – poezi (73); Të ngrënit ndër Natalle (10); Valtim mbi mëmën time - poezi (64); Valtim për taten tim / Vjershe – poezi (66); Valtim për vëllanë, të vdekur ndë Kroàcjet - poezi (71);

Blaiotta Anna e Elena (+, ka Ejanina/Cs) – Marku Zabeles (30);

Blaiotta Emilia (ka Ejanina/Hora/Cs) – Come insegnare l’Arbëresh (8); Il gioco delle tre carte (12); L’Arbëresh nell’I.C. di Frascineto (1); Lettera aperta al Sindaco di S.Demetrio Corone (15);

Blaiotta Parapugna Elena (+, ka Ejanina/Cs) – Katundi jonë i vogël shumë – poezi (32); Një poesi ka Purçilli (7); Urime cje Rones – poezi (40); Zotit Manuell - poezi (52);

Bloise Raffaele (+, ka Ferma/Cs) – Jeta, këngë - (75); Një re e zezë ndë qìllit, këngë - (77); Zgjoju ti nuse, poezi (22);

Bodily Alicia (rrënjë purçilote/Usa), Università di Porcile: Catasto Onciario 1752 (80); Università di Porcile, dal Catasto Onciario anno 1752 (66); Università di Porcile: dal Catasto Onciario 1752 (75);

Borgia Paolo, (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) - Një haristisje per fjalët (79)

Borrescio Francesca (ka Ferma/Cs): Sprënxa/poezi; (83)

Borrescio Giuseppe (ka Ferma/Cs): Vullau imë/poezi; (83)

Borrescio Vincenzo (+, ka Ungra/Cs) Vapa – poezi (65);

Branca Francesco (ka Ferma/Cs): Një mik/poezi; (83)

Brunetti Carlo (+, ka Pllatëni/Cs), A Sua Maestà Zogu I (poezi) (74)

Brunetti Pietro (+, ka Pllatëni/Cs) – Katundi im – këngë (59);

Bruni Pierfranco (ka Sullarënxa/S.Lorenzo del Vallo,Cs): 1 (poezi e pjerrë arbrisht ka A.Giordano) (75); Agostino Giordano, un poeta vero (77); Albanesi,Italo-Albanesi e Regno di Napoli (69); Arbëria e Grecìa (24); BenI culturali e comunità arbëreshe (28); Biblioteche e Musei (18); C’è un’altra Arbëria (63), Carlo Levi e gli Arbëreshë (4); Conoscere significa avere consapevolezza (9); Convivere tra diverse identità (43); Cultura nel Mediterraneo (17); D’Annunzio e la letteratura albanese (3); Dicono di noi (2); Discorso didattico e scientifico (12); Due scrittori nelle Etnie del Mediterraneo (48); Etnia e Archeologia (34); Etnia e Cultura (37); Francesco Fusca: la scrittura, il reale, gli archetipi (82); : Gennaro Cassiani (1903-1978) (22); Gli Arbëreshë e le radici greche (40); Gli Arbëreshë sono un viaggio (13); Greci è in ascolto (31), Greci, Catalani e Arbëreshë (46); Guglielmo Tocci (49); Ho vissuto con accanto un padre arbresh.Di madre arbreshe (74); Ibrahim Kodra (44); Il Mediterraneo e le Minoranze (33); Il poeta Wojtyla (35); Il rispetto della lingua (30);Ismail Kadare in un romanzo-metafora (53); Kadarè e la nostalgia (36); Koliqi e i diversi Mediterranei (56); L’Albania è un racconto - (76); L’Arbëresh non è una lingua in estinzione (8); L’archeo-poesia come inciso nella identità sarda (52); L’avventura di Jeta Arbëreshe (1); La “Gramatikë Arbëreshe” (45); La 482/99 tutela l’idioma arbëresh (62);La cultura Arbëreshe è Mediterraneo intrecciato all’Adriatico (80); La cultura della tradizione (21); La lingua arbreshe deve assumere l’importanza centrale (75); La lingua come riferimento principale (79); La mia Albania ha lo sguardo delle  donne adriatiche; (86)La piazza, come lingua (59); La presenza futurista nella Letteratura albanese (61); Ladini e Arbëreshë (41); Lasciare è un po’ come tradire (26); Le attività del Comitato Mibac (50); Le culture non muoiono (7); Le Minoranze Linguistiche come ontologia di un territorio geografico ed esistenziale (71); Legge 482/99 da riscrivere (64); Letteratura di viaggio (29); Lingua Arbëreshe o Albanese? (54); Lingua e Antropologia…/10vjetori i J.A./ (73) Lingua, partecipazione esistenziale (15); Lingua, territorio e beni culturali (55); Madre Teresa, dai Balcani a Calcutta (67); Manca la ritualità magica (16); Mediterraneo, futuro di civiltà (38); Memoria, Nostalgia, Identità (25); Minoranze Linguistiche e museo (39); Mostra itinerante sulla Cultura Arbëreshe (65); Nel Mediterraneo degli Italo-Albanesi (78); Non basta un Convegno (32); Ode a Skanderbeg – poesia (42); Ogni 15 giorni muore una lingua (19); Questa rivista ha dato un senso all’Arbrescità (70); Ricordare e ritornare (6); Risorgimento, Unità d’Italia e Arbëreshë (68); San Lorenzo del Vallo (23,27); San Marzano, riferimento in Puglia (66); Significati etnici e contaminazioni letterario-simboliche (47); Skanderbeg tutore della Cristianità (57); Sono passati anni (72); Tra identità e storia (81); Tradizione, tempo della memoria (5); Un processo indelebile tra Occidente e Oriente (51); Un progetto unico per il recupero identitario (10); Un viaggio identitario (2); Una cultura mediterranea (14); Viaggio in Albania (60);

Bruno Sara (ka Çifti/Cs): Një fëmilë/poezi; (83);

Bua Annunziata (ka Strigari/Cs) – Vjershe (43);

Bua Arcangelo (ka Strigari/Cs) – Ghadhuri çë mallpaton (55); Kopshti Kanònkut (54); Shati - përrallëz (51); Thesi (56); Zep Serembi – poezi (7); Zorra trash – përrallëz (53);

Bucci Carolina (nga Qefti/Fg), Vetëm një re – poezi - (74);

Bucci Mario Giorgio (ka Qefti/Fg) – Dhria (poezi) (70);

Bugliari Giovanni Crisostomo (+, ka Shën Sofia/Cs) – Kushririt t’im Thanas Mirakut - poezi (29);

Buttitta Ignazio (+, lëtì) – U me cori… - poesia (15);

Buzëdhelpri/Agostino Giordano (ka Ejanina/Cs) – Me lahutën ndër duar, Sonte, Në vdekje të sakrestanit të katundit -  poezi (38); Mëria ime, qetësia jote - poezi- (72); Nata e Kosovës - poezi (5); Suvalë tinëzare, S’ka senjaletikë, Malli - poezi (50);

Cacozza Giuseppe/ Kakoca Zef (ka Shën Mitri/Cs) – E bukura vashez / këngë (29); Gorgolisjet e Drinit në Strugë – poezi (71); Jemi nje kulturë çë nëng mënd vdes / këngë (24); Kush jam u, ka vinj, ka vete – poezi (66); Poetit Vorea Ujko – poezi (26); Zotit Emanuele Giordano (poezi) (79);

Cacozza Zef, Luzzi Demetrio (ka Shën Mitri/Cs) – Ishe një herë – këngë (59);

Cafiero Guido (lëtí) – Una poesia sulla storia d’Albania e degli Arbëreshë – poesia (4);

Caforio Salvatore (ka Shën Marcani/Ta) – Paqja – poezi (12);

Camodeca Pietro (+, ka Kastërnexhi/Cs): Kamodeca i shkruan papës Leone XIII (mbi Autonominë Qishtare e Arbreshvet me rit grek të Kallabrjes e të Basillikatës) (86);

Campera Tommaso (ka Mashqiti/Pz) – Discendenti degli Illiri o dei Pelasgi? (3); Hora ima vëdes / I urti shkrimtar - poezi (46); Burri çë shurben e buriu nga ndën dhenë çë shan (56); Një parkalesja Krishtit (poezi) (69);  Për nderin e t’yn zot Giordano Emanuele, poezi) (80); Mëni - poezi (82);

Candreva Carmelo (+, ka Shën Japku/Cs) - Inje e ultur kur të pe - poezi (71);

Cangialosi Caterina (ka Sëndahstina/Pa) – Un paese da risvegliare (6);

Capparelli Denise: (ka Ferma/Cs) Një vjaxhë me një mongolfjér/poezi; (83);

Caputo Francesca (ka Frasnita/Cs) – Qielli i kalthër – poezi (1);

Cardamone Lucia (ka Shën Sofia/Cs) – Auguri al nostro parroco (11); Badhesë, për festën e Shën Mërisë (19); Bibliografia Arbëreshe Frasnjote (27); Cila ë gjuha jonë? (29); Di fjalë për mikun K.Bellushi (62); Era ora! (3); Fjalë t’urta, Parambote e vjershe (11); Fjalë të ngryqësuara (52,54,55); Fjalë të ngryqësuara (74); Fjalëkryqi (32,36,67); Fjalëkryqi: Gjëj këto fjalë (76); Fjëj,oj Bir/ Zgjoju,Bir/ Rrueç nanì edhe sgamo (21); Frangjisk Bulari, peshk (49); Frashnita erdh e na çoj (27); Gjëmbi (26); Gjindja murmurisen/Mostër fotografike (44); Il Giro fa tappa in paese (16); Itallja thonë se është Një (69); Jeta Arbëreshe – poezi – (8); Jeta shuan 10 kandilla (72); Kalimerja e shën Thanasit (46); Kam shkruami gjuhen çë njohmi (33); Kappa nëng ë më me ne (33); Katund arbëresh (18); Kruçiverba (26); Kush e di - poezi (40); L’albanese si insegna la mattina (15); La Biblioteca (9);La scuola in festa (5); Lëtisht i fjasen të bilvet (50); Lexha 482/99 bën dhjetë vjet (61); Lexha 482/99 e Shkolla (57); Ndoni e Thanasi (3); Një ditë çë s’ka të harrohet (23); Një ditë ndrishe (41); Një meshë për të vdekurit e Nassiryes (21); Një Presepëth dhe një Kallandar Arbëresh (32);Nusja arbëreshe ndë Gjirokastër (30); Për kursin e gjuhës arbëreshe (26); Po çë turp! (68); Poesie di alunni – (36); Poesie/bashkë me skollelt (41); Posta in tilt (7); Proverbi, Filastrocche e Stornelli (6); Rito e Liturgia dei Paesi Albanofoni di rito bizantino - S.Sofia (13); Saluti da Santa Sofia (4); Skolla e Shën Sofisë fjet arbërisht, po jashtë fjasen gjithë lëtisht (75); Skollë e Folklor Arbresh (73); Shën Sofia kundër Peshkut (34);Teza Arbëreshe (14); Tri vashez ka Shën Sofia (29); Vemi mbë skollë, të xëmi e fjasmi si na (25); Vëllamje Shën Sofi-Shën Kostandin (53); Vjeshe ka Shën Sofia (77);

Carrara Rita (ka Qefti/Fg) – Il terremoto ha fatto danni (10);

Catanese Ermelinda (+ ka Shën Vasili/Cs): Vajtimi Shën Mërisë / Firmozë (14); Një prrallëz ka Firmoza (87);

Catapano Angelo (ka Frasnita/Cs), ‘Il Giordano’: un Fjalor fondamentale e insuperato (79);

Catapano Giuseppe (+, ka Frasnita/Cs), Kujtime e ndjenja të Menelaut (poezi) (78)

Cavalieri Luigi, Dramisino Silvana (ka Pllatëni/Cs) – Mos u disprar – këngë (59)

Cavallo Benedetto (ka Shën Benedhiti/Cs) – Mëma – këngë (63)

Chetta Nicolò (+, ka Kuntisa/Pa) – Parrajsi – poezi (21)

Chiaffitelli Giuseppe (ka Mashqiti/Pz), Paolo Emilio Savino (75); Taksa fokàtik, Mashqitë (77); Të ngrënët e njëhershëm (74); Vangjeli sipas Arbreshvet t’Mashqitit (76);  Zoti Agustin, vemi përpara!, /10vjetori i J.A./ (73); Sëmundat e Shëndeta (78);  Bulari e furèzi (58); Butvari (34); Ëndërr – poezi (16); Faiti (36); Festa e madhe e Sënd Alisë (55); Festa e madhë e Sënd’Alisë (39); Fjalë e Fjalì (53,54); Fjalë e Fjalì nga Mashqita (48,50-52); Gjella a njëhershëm (64); Hajam ma oreks të mirë (71); Helm - poezi (30); Juçi i bukur/Soprannomi-Toponimi (22); Krishti u ngjall! Kjo ishtë besa jonë (47); Lëmi (66,67); Lluixhi e Ruzari Giura (69); Mashqit, e para republikë (70); Miza mjaltëz (18); Proverbe dhe Idiomatizme (59,60); Qeni, maçja e miu (63); Rethna (37); Sa i gjet i krështeri derkut! (65); Shën Piu (56); Si foljan të huajt Mashqitë (57); Skanderbeku rron adhe te zëmra jonë - poezi (25); Temporale e grandine, come un tornado (9); Të ngrënët e njëhershëm (69); Testamendi Karnëvalit (23); Udha Kryqes me njeri të gjallë (25); Uratë për njetër qënd vjet! (20); Vreshta (80); Të vjelat (81); Gjella e njëhershme: të mbjela grurë; (83); A bukura e a dashura gluha jonë; (85); Skanderbegu arrù Mashqit; (86); Dica fjalë të përbashkura ma greqishtin e lëtishtin; (88)

Chiaramonte Zef (ka Sëndahstina/Pa), Mëmës time, ditën e lamtumirës – poezi - (75); Tirana, gusht 1991– poezi - (77); Lettera al card.Kasper / su Kosova (66); Arbëreshët dhe Bibla (28, 29, 31); Dal Pitrè al Bennici (9-11); Nasradini/Xhuhà (40,41,43,44); Ndërroi jetë Ymer Jaka (64); Një Katedralë e një Konferencë për Nënën Tereze (68); Sinodi i Kishës..dhe çështja e gjuhës..(30); Viti 1968 dhe depërtimi i nocionit Kosovë tek Arbëreshët (61); Papa Manoli dhe Mesha arbërisht (79); Një piramidë si gur kufiri (81); Arbëria e Metropolia (82);

Chiarello Luciano (ka Puhëriu/Kr) – Festa e Shumburìes (53,57); Proxheti “A.Lorecchio” vete hjpara (54); Puhëriu do të njeh mirë A.Lorecchio (51);

Chiarito Ida (ka Zhuri/Pz) – Oj bona sera, zonja - pop. (34);

Chinigò Maria Paolina (ka Maqi/Cs) – Vjershe popullorë (41);

Chiurco Maurizio (ka Spixana/Cs) – Përrallza e Arbëreshvet – poezi (1);

Ciriaco Rosina (purçilote, rron Shën Vasil/Cs) – Rrëxeta mjekimesh të Sh.Vasilit – pop. (51); Racjuna ka Shën Vasili (55); Shërime popullorë ka Shën Vasili (52);

Colella Enza (ka Mashqita/Pz) Paraverë – poezi (51);

Comune di Ginestra/Zhuri, Pz – Fjalë të urta (55);

Comunicazione Univ.Orientale di Napoli – Rënia e Murit të Berlinit (V.Zhiti) (64);

Conte Maria Teresa, (ka Shën Sofia/Cs), Dita e Flamurit, Rromë (80);

Coraggio Maria Teresa – (ka Fallkunara/Cs) – 30 vjet të ritit Bixantin (30); Ish një gherë (44); Karravali (69); Kuç e Bir – pop. (10); Kujtimt – poesia (13); La Madonna del Buon Consiglio (8); Le reliquie di San Francesco (4); Lo Stromboli e altro (12); Një shpi për “Pro Lokun” (19); Venite a trovarci! (6);

Corona Patrizia (ka Shën Marcani/Ta) – Uèrra – poezi (18);

Corso Vincenzo (ka Spixana/Cs) – Albania, storia di un’infanzia rubata (13); Arbrishtja te skollët e Spixanës (45); Asije – poezi (11); Come cambiano i tempi! (10); Gjak (i shënjtë) – poezi (15); Premio “Città di Spezzano” (1); Spixanë edhe simbjet Arbërishtja (51); Të katërtat moshe e dheut (22); Un figlio indegno (dal Vangelo) (3);

Cortese Anna (ka Ungra/Cs) – Dimri – poezi (64);

Cortese Gennaro (+, ka Ungra/Cs), Papas Manoli, il pioniere della Provvidenza (79).

Cortese Paolo (ka Ungra/Cs) – Një fjutur në pranverë – poezi (51).

Costantini Annarosa (ka Ruri/Cb) – All’improvviso un forte boato (9); Ci siamo svegliati (1); Il sindaco dei ragazzi (3); La corsa dei carri – (5); Xhuani / Olindi e sveja (2);

Costantini Annarosa/Puleggi Jana (ka Ruri/Cb) – Prezepi i gjallë popa Rurë (51);

Credidio Bruna (ka Picilia/Cs) – Il nostro paese (7); Kënga e Natalleve – poezi pop. (31); Këngza e shën Pantaliut – pop. - (36); Ndë Karnivall bëmi Vallja (23); Nuova sede della pro-Loco (13);

Cucci Vincenzo (ka Mashqiti/Pz), La contestata dottrina altimariana (61); Perché il Premio Skanderbeg (1); Rethna, Mashqit (74); Ture kujtuar zotin Emanuele Giordano (79);

D’Agostino Flavia (ka Çifti/Cs), L’insegnamento arbëresh a Civita (7); Plataci, dal medioevo ad oggi (14); Vincenzo Golletti Baffa: një arbëresh ka Çifti, (78);

D’Andrea Emilio (ka Barilli/Pz) – Një lulë – këngë (52); Mbaja mend (poezi) (70);

D’Antonio Milena (ka Badhesa/Pe) – Le icone e le Radici (66); Mostra sull’identità arbëreshe (60);

Dara Gabriele i ri (+, ka Pallaci/Pa) – Bala – poezi (36);

De Micheli Peppe (ka Badhesa/Pe) – Le Icone Badessane (65);

De Padova Damiana (ka Shën Marcani/Ta) – Horizonti – poezi - (26);

De Rada Jeronim (+, ka Maqi/Cs) – Principi di Estetica/Gjuha (23);

Delli Santi Tina (ka Sh.Marcani/Ta) – E’ morta Nuna Beta (4); Io non sono Arbëreshe (2);

Desiderio Gioacchino (ka Munxhufuni/Cb) – Kënga sën Xhusepës/kalimere (52);

Di Canio Sandro (ka Shën Vasili/Cs) – Le attività del nostro Istituto/Univ.Roma (5); Più ombre che luci (7); Vallat Çivit e Shën Vasil (15);

Di Lena Marienza (ka Munxhufuni/Cb) – Draposht Përojt, poezi- (73); Bie shi, poezi (65);

Di Marco Giusy (ka Munxifsi/Pa) – Mezzojuso prega in greco e ama in italiano (45);

Di Marco Pietro (ka Munxifsi/Pa) – San Nicolò di Mira…(51);

Domestico Rachele (ka Ungra/Cs) – Ka një qind vjet çë vdiq xhenerall Damsi (32);

Donato Giuseppe (ka Hora/Castrovillari/Cs) – Arbëria Calcistica (2);

Donato Salvatore (muzik) & Vasto Franco (fjalë), ka Ferma/Cs - Vasharele, Nusja; kënka të vitevet ’96-98 (84);

Dramisino Mario (ka Pllatëni/Cs) – Lule e thatë - këngë (60);

Drejtori / Agostino Giordano (ka Ejanina/Cs)60 vjet prift (41);  Aktiviteti i Senatorit Basilio Giordano (59,60); Albanesità e Intersinodo / Dio gradisce la lingua Arbëreshe (8); Albanesità e Intersinodo / La lingua arbëreshe, forma sostanziale (7); Albanesità e Intersinodo / Rito e lingua, tutt’uno (9); Albanesità e Inter-Sinodo / Statue e Iconi (15); Albanesità e Sinodo: Un Antholojon per amico (5); Albanesità-Rito-Intersinodo / Pishku qelbet ka kryet (21); Altre due lettere pro-mosaico (11); Angelo Marinus; Angelo Marinus: si pitàret arbrisht (84);  Anita Markut, mëma ime (67); Anna Blaiotta (1919-2010), mëma ime) (87); Arbëreshët tek Parlamenti Italian (1861-2011) (70); Arbëreshi ka të priret t’jetë Arbëresh (Editoriali) (81); Arbëreshi s’trëmbet (Editoriali) (80); Arbëria ndër Revistat Shqiptare/5 - Nëntori (74); Arbëria ndër Revistat Shqiptare/6 – Nëntori, Studia Albanica (75); Arbëria ndër Revistat Shqiptare/7 – Gjuha Jonë, Arësimi Popullor, Revista Pedagogjike, Studime Historike (77); Arbëria ndër Revistat Shqiptare/8 – Kultura Popullore (78); Arbëria, si vea mbi dy gurë (71); Arbërishtja ndër Skollët (44,45); Arbri Roman dhe Jeta Arbëreshe (73); Arcipreti e Cappellani, a Eianina, dal 1703 ad oggi (10); Arkimandriti Eleuterio Fortino (67); B.Bilotta: Katekizmi të Kërshterit (a cura di D.) (88); Basilio Giordano është Senator (58); Basilio Giordano, kandidat Pdl për Senatin (57); Bibliografi Arbëreshe mbi Revistat Shqiptare : Ylli (1960-’90) / Drita (Tiranë, 1961- ‘91), (80); Bilotta Bernardo, Vjershe Lipi (80); Bibliografi Arbëreshe mbi Revistat shqiptare të Diasporës: Koha e jonë (81); Bibliografi e Agostino Giordano-s/Buzëdhelpri (81); Bibliografi e B. Bilotës/II (red.Drejtori) (86); Bibliografi e përgjithshme e papasit Emanuele Giordano (79); Bibliografi mbi De Radën (17,18); Bibliografi mbi poezinë e Buzëdhelprit (81); Bibliografi mbi veprimtarinë e papas Emanuele Giordano-s, (79); Bibliografia e Jetës Arbëreshe (nn.79-82) (82); Bilotta Bernardo, Tuzhiqi (a cura di D.) (82); Bùartim shumë, po s’dimi sa (Editoriali) (79); Cd-u i Shën Sofisë (40); Chiusa la Posta di Eianina (1); Concorso per Sportello Linguistico (17); Cosa chiediamo all’Intersinodo (4); Dara Gabriele i ri (36); Delli Albanesi seu Greci (docum. storico) (11); Dushko Vetmo / Salloni Qishs u hap / Purçilli ësht e pret (56); Dy fjalë arbëreshe (përgjegje M.Bregasit) (70); Dy miq na lanë: Rusciano e Paternoster (32); Edit.: Urime Peshpkut të ri, Shqipërisë e Jetës Arbëreshe (73);  Editoriale – Auguri, Arbëria! (11); Editoriale – Di cosa ha bisogno l’Arbëria (14); Editoriale – Innanzitutto parlare Arbëresh (8); Editoriale – La trasmissione orale è in crisi (15); Editoriale – Lettera aperta ai ragazzi arbëreshë (9); Editoriale – Scriviamo la storia arbëreshe (9); Editoriale – Una Legge da migliorare (13); Editoriale – Uomini e Ominicchi (12); Editoriale (1,2); Editoriale / Folklore e gruppi folk (5); Editoriale / Il ruolo della Scuola Arbëreshe (4); Editoriale / La lingua arbëreshe non è un optional (7); Editoriale / Perché Jeta Arbëreshe? (6); Editoriale: Lettera aperta alle Mamme Arbëreshe (3); Editoriali - …Te gjashtëdhjetekatërat, ndërkaq, bëmi vëra nd’ujë (76); Editoriali - De Rada, poeta e patriota (16); Editoriali – Istituzioni e Contributi (17); Editoriali - Kryelartë për Gjuhën Arbëreshe (21); Editoriali - Mësimi i gjuhës arbëreshe (20); Editoriali - Mirëdita, Kosovë! (18); Editoriali - Rivistat e gazetat arbëreshe (22); Editoriali - U aprovua Ligja për Pakicat (19); Editoriali- Erdogani do të bënjë Sultanin? Te shpia tij! (75); Editoriali II: Shkruhet ‘Lingua Arbëreshe’, jo ‘Lingua Albanese’ (86); // Editoriali- Turqit, të përzënë ka dera, ri-hyjën ka dritësorja (74); Editoriali/2: Gjuha Arbëreshe tek Eparkia e Ungrës (87);Editoriali/I: Qindinari sosi: Duami nj’Eparkí më Arbëreshe (88);Editoriali/II: Lexha 482/99 ka 20 vjet: o e ndërromi o do prerë (88); Editoriali: Arbëreshët dhe Bashkimi i Italisë (69); Editoriali: Arbërishtja e Shqipja (63); Editoriali: Ëndrra e t’Inzoti për Eparkinë e Ungrës (86);Editoriali: Eparkia e Ungrës do rindërtuar (64); Editoriali: Eparkia e Ungrës kërkon udhën e bjerrë (67); Editoriali: Fjala Arbëreshe (65); Editoriali: Jeta Arbëreshe vete përpara (85);  Editoriali: Kosova, Seminari dhe Arbëreshët (59); Editoriali: Lexha 482 është për Të Folmet Arbëreshe, jo për gjuhën shqipe (68); Editoriali: Lexha do ndërruar, Vendimet e Intersindit botuar (61); Editoriali: Mos dërgoni bijtë te shkolla arbëreshe! (62); Editoriali: O prindë arbëreshë, bilvet folni Gjuhën Arbëreshe! (83); Editoriali: Papa: “Liria e Besës është një e drejtë e njeriut” (78); Editoriali: Purçilli do nderën çë meriton (66); Editoriali: Shkoi e vate, pa frut, edhe Festa e Shpirtit Shëjt (87); Editoriali: Ungër, Eparkì o Dioqezë? (58); Editoriali: Viti i Skanderbekut (84);  ; Editoriali: Zgjidhmi problemet e Arbërisë (60); E-mail, Telegrame, letra për vdekjen e Emanuele Giordano-s (79); Emanuele Giordano: Jeta e nji prifti Arbëresh (79); Ëndrra e peshkopit Stamati (87); Eparkia e Ungrës drej Qindvjetorit (82); Errata-Corrige Durrësit (87); F.A.Santori e A.Loreki (33); Fatos Arapi i shkruan Voresë (red.Drejtori) (86); Ferma e Gjuha greke (26); Festa e Shqipërisë, Romë (60); Festivali i Katundit 2007 (55); Fjalë t’urta dhe Idiomatizme (34); Fjalët i muar era (53); Francesco p.Solano (32); Frascineto 2003. Anno zero (16); Frascineto-Eianina anno zero (3); Frasnit e Purçill: valle, teatër, mirënjohje e drit’t ka Pondi vjeter (73); Frasnita vate Vlorë (38); Frasnita, dje e sot (52); Frasnitë Arbërishtin e mbësojen të huajit (50); Frasnitë e Purçill: Pashkë e Libre (66); Frasnitë, Calabria Festival (59); Frazeologjizma dhe Idiomatizme (2,4,6,12,45,50,52,56); Giovanni Laviola / Giorgio Marano (57); Gjëmbi : Dihet, po s’bëhet (76); Gjergj Kastriota Skanderbeg (32-41, 44, 46, 50, 52, 54-56, 58, 60, 71); Gjergj Kastriota Skanderbeg (85);  Gjuha Arbëreshe (26, 27); Gjuha Arbëreshe e Uniarbi (83);  Gjuha Arbëreshe, e thertur ka bilt e saj (81); Greqishtja shkruhet e djovaset mirë vet me Alfabetin Arbëresh (84);   Historia e Arbëreshëvet (29); I dijti Festival Ndërkombëtar i Folklorit “Shën Pjetër e Shën Pal” (54); I dijti Panair i Bashkivet Arbëreshe (49); I diritti degli Arbëreshë fuori dall’Arbëria (3); I pari Festival Ndërkombëtar i Folklorit “Shën Pjetër e Shën Pal” (48); I trejti rrethim i Krujës e vdekja e Skanderbekut (73); Idiomatizme (15, 20, 26, 37, 61); Idiomatizme e Frazeologjizme të Purçillit/19 - (75); Idiomatizme ka Purçilli (67); Idiomatizme ka Purçilli e Frasnita (54, 71); Idiomatizme të Purçillit (77);  Idiomatizme të Purçillit e t’Frasnitës (83); Idiomatizme të Purçillit e të Frasnitës (74); Idjomatizme të Purçillit dhe Frasnitës (86);  Il Buco della Posta (2); Il Fjalor scopiazzato (10); Imigrimi i dyjtë (22); Imigrimi i katërt (26); Imigrimi i Trejtë (24); Intervistë me Presidentin e Komisjonit Qendror (30); Intervistë zotit Manuell (60); Intervistë zotit Manuell Giordano /3 – Udha e t’Inzoti (62); Intervistë zotit Manuell Giordano /5 (65); Intervistë zotit Manuell Giordano/4 - Për 63 vjet prift Purçill (63); Intervistë zotit Manuell Giordano-Katundi e Zakoni /2 (61); Intervistë zotit Manuell/ Pas Vangjeljarit, Epistollari /6 (68); Ishim ndë fund të janarit 2002…/10vjetori i J.A./ - Edit.- (73); IX Rassegna Culturale-folkloristica per la valorizzazione delle minoranze etniche (5); Jemi Purçilotë (7); Jeta Arbëreshe bën dhjetë vjet (70); Jul Varibobba (29); Kakoca në koncert çivit (55); Kalimera Shën Vasilit, Kalimera Shën Mërisë – popull. - (76); Katund me shumë ëmre (20); Katundet arbëreshe në Dvd (60); Kënkat e martesës (62); Konferencë mbi Vorea Ujko (31); Kostondini i voglith (14); Kripë ndë lëkuret (2); Kryeartikuj: Coha, vallja, kopica / Kosova djeg (24); Kryeartikull: Gjitonìa (29); Kryeartikull: Hapni derën Jetës Arbëreshe (25); Kryeartikull: Kajverici është e vdes (34); Kryeartikull: Ku janë Arbëreshët? (32); Kryeartikull: Letër e hapët Peshkopëvet dhe Igumenit (30), Kryeartikull: Letër e hapët shkruesit arbëresh (27); Kryeartikull: Ligja 482/99 do ndërruar (33); Kryeartikull: Mendime Arbëreshë (31); Kryeartikull: Politika dhe Arbëreshët (26); Kryeartikull: Vjershe dhe Kënga (28); Kryeartikulli – Toponomastika Arbëreshe (23); Kryeartikulli : Arbërishtja do shkruar mirë (37); Kryeartikulli : Fshij lotët, Kosovë! (43); Kryeartikulli : Moti shkon e Ligja fjë (41); Kryeartikulli : Një pikë ujë ndë pisët (36); Kryeartikulli : Shkollat Arbëreshe Arbëreshëvet (39); Kryeartikulli : Shqiptarët në Itali (38); Kryeartikulli : Viti i Skanderbekut (40); Kryeartikulli : Vjershi, Zëri e Coha (42); Kryeartikulli: Arbëreshët dhe Rai-Tv (53); Kryeartikulli: Arbërishtja standarde (49); Kryeartikulli: Ethja e Arbërisë (48); Kryeartikulli: Harroni se jini Arbëreshë! (44); Kryeartikulli: Jeta Arbëreshe vete përpara (51); Kryeartikulli: Katundet Arbëreshë Arbëreshëvet (55); Kryeartikulli: Kosova u nda nga Serbia (57); Kryeartikulli: Letër e hapët Institucjonavet Arbëreshe (56); Kryeartikulli: Populli Arbëresh e Qisha Bixantine (47); Kryeartikulli: Prodi e Loiero kundër Minoritetevet Gjuhësorë (52); Kryeartikulli: Rumenët në Eparkì (46); Kryeartikulli: Shkollat Arbëreshe Arbëreshëvet (50); Kryeartikulli: Shoku Enver ndër Arbëreshët (54); Kryeartikulli: Vallet e Frasnitës (45); Kultura e Pakicavet dhe Identiteti Mesdhetar (38); Kush bëhet prift arbëresh? (25); Kush e do lik Purçillin? (26); Kush e zë vallen simbjet? (24); Kuvend mbi rivistat arbëreshe (22); Kuvend mbi zotin Manuell (50); Kuvend me vëllezërit shqiptarë (23); Kuvend Ndërkombëtar mbi A.Lorecchio (58); Kuvend ndërkombëtar për poetin Vorea Ujko (26); Kuvende Arbëreshë (43); Kuvende dhe Shfaqje (32); Kuvendet e Frasnitës (40); Kuvendi i 28 të Shëndreut (51); Kuvendi i Grotàles (59); Kuvendi i Napolit mbi Skanderbekun (42); Kuvendi i Shën Marcanit (31); L’Anniversario – Ernest Koliqi (12); La Legge 482/99 finanzia progetti (63); La lingua Arbëreshe (3); La Madonna di Lassù (4); La Pasqua arbëreshe a Frascineto ed Eianina (14); Lajme Arbëreshë (44, 45); Lajme kulturorë (46, 47, 51); Le Iconi Bizantine (13); Le iniziative arbëreshe (6); Lëkura arbëreshe është e tharët (mbi figurën e Fr.Fuskës) (83); Lena Markut bën nj’qind vjet, mburoftë! (77); Lettera aperta ai Consiglieri Comunali (12); Lettera aperta al Sindaco (9); L.Gjergji folën për Shëjten Tereze (84);  ; Libre dhe revista (72-78) (78); Libre e Revista (83); Libre e Revista (84);  //Libre e Revista (85);Libre e Revista (86);   Libre e Revista (87); Libre, Revista e Blog (80); Libret e Brunit (44); Lipet e janarit: Selvaggi-Peri-Sopi (43); Lipet e Jetës: zoti V.Scarvaglione (87); Llistat janë tri (26); Lluka Perrone (32); Lumturimi i Mëmës Tereze/Skedë Biografike (19); Manifestim i math kundër impiantit të pjëhravet (19); Manna vdiq, duhet njetër Vizitator (48); Maria Miranda (1918-1996) (85);Marrëveshje L’Orientale-Prishtina (60); Mb’ Shën Mërì Pulin, di B.Bilotta (81); Mbresa, Përgëzime per nr.79, kushtuar zotit Manuell (80); Me mal e pa udhë (28); Mesha Arbëreshe e shën Janjit Hrisostom-Riti i Protesis/3 (88); Mesha…majoneze (33); Ministri shqiptar E.Panariti erth Frasnitë, për Qindvjetorin (74);Minoranze a Strasburgo (58); Mirë se na erdhët Shën Vasil (17); Mirënjohje Komitetit dhe Brunit (51); Miss Arbëreshe e Spixanës (55); Mos ngitni Purçillin! (37); Mostra “Arbëreshë” (28); Mund t’dalë gjë t’mirë ka Purçilli? (43); Munxhufun, Seminar e Dvd (58); Muzeu i Ikonavet (53); Na jemi Arbëreshë (16); Napoli, Seminar për Filologjinë (66); Natën, ku është autostrada? (21); Nderim Frangjiskut Fuska (82); Nderime, çmime, Mirënjohje të dhuruara zotit Emanuele Giordano (79); Në ‘Kosovën e pavarur’, s’ka pension për klasën intelektuale – Edit. (77); Nëndëdhjetë vjetët e zotit Manuell (66); Një lip i papritur (Giuseppe Roma) (85); Një meshë Zhur (55); Njezetepesvjetori (25°) i Lidhjes (43);Nuovo prestigioso incarico a Pierfranco Bruni (60); Oltraggio al Cimitero (8); P.i.s. Paesaggi Bizantini (2); Papas Giordano, un esperto generale (79); Parambote – pop. (63); Pashkë e Politikë, ‘Neve kush na bëri nderë…’ (87);Pashkët dhe Shën Mëria Këtje Lartë (15,53); Pashkët shkuan e vanë (25); Pelegrinazhe ka del dielli (37); Penda të Argjëndta Passarellit (30); Për 15-vjetorin, shihemi Prishtinë (83); Për një Meshë më arbëreshe/2 (87); Përvjetorë: M.Miranda, N.Mattinò, G.Catapano (78); Petrocelli, artista dell’aerografia (15); Pietro Camodeca de’ Coronei (58); Pjesa nga Teksti i Bullës s’themelimit të Eparkisë s’Ungrës (85); Pjetër Arbnori (49); Poezi italiane në gjuhë shqipe (53); Porcile o Frassineto? (22); Post scriptum (85);  Premio “Lidhja 2002” (5); Premio “Lidhja” 2003 (17); Presentazione libro di Shefqet Dibrani (Libra dhe mbresa) (63); Presidenti shqiptar Topi, Çivit (60); Priftrat venë Grotaferratë (29); Problematika e tekstevet Letrarë të Vorea Ujko-s (85); Promuovere la cultura arbëreshe (7); Prova teknike për një Meshë Arbëreshe/I (86); Purçill e Frasnitë: kuvende e festa (35); Purçill, njater vjershtar na la (77); Purçilli ësht e pret (41); Qindvjetori i Pavarësisë Shqiptare, Frasnitë (74); Qisha Bixantine dhe Arbërishtja (30); Reçensionë mbi një libër fantazëm / Kush e pá kryetarin e Aiadit? (15); Rito e Liturgia dei Paesi Albanesi di Rito Biz.:/Eianina (11); Sa ‘arbresh’ ish bonxinjùr Mele! (87); Scheda Bibliografica Arbëreshe di Eianina (12); Sei lettere in cerca di risposta (10); Seminari i Prishtinës (59,67); Seminari i Prishtinës: Jeta Arbëreshe qëndron këtu(84);   Seminari Ndërkombëtar i Prishtinës (29, 80); Shën Mëria Këtje Lart (25); Shënime mbi të Folmet Arbëreshe të Ejaninës dhe Frasnitës (82, 86); Shihemi Frasnitë, të shtunën 28 janar 2012 – Kryeartikulli - (72); Shihemi ka Sheshi Qishës/Toponomastikë e Purçillit (23); Shkollat Arbëreshe të bashkuara me ato lëtire (60); Shkrimtaret tanë (20); Shoping në ristorante të huaj (49); Si shoh, shkruanj (64); Simbjet kujtomi: A.Parapugna, G.De Rada, F.C.Glaviano, N.Chetta (76); Sindku  purçilot (27); Skanderbeku nëpër mit dhe histori/çivit (35); Të Biltë e Shqiponjës (58); Të mirat Kulturore dhe Minoritetet/ndë Horet (35); Thonë se… (49); Trëndafilja argjëndi arhjimandrit Fortinit (58); Tri “mirënjohje” për Arbëreshët (71); Tue shfletuar revistën Studime Filologjike (69, 70, 71); Tulëz urtësije nga ‘Hroniku’ i zotit Manuell (red.) (86);  Ulqini kremton Buzukun (38); Una pagina di Storia / Rivela dell’Univ. di Porcile (5); Uniarb, ka ana e Arbëreshëvet (82); Valle e Llicjuna (62); Vdekja e Skanderbekut/1468 (fund) (74); Vepra Letrare e Bilotës/4 (red.) (88); Veprat e botuara të Bilotës/I – Antologjizë e B.Bilotës (red.) (85); Vera e dhën Vasilit (21); Vet dy fjalë për zotin lalë (81); Viaggio in Arbëria (63); Vincenzo Golletti B. / Alfredo Frega (62); Vjershi ‘ nuses (65, 68, 70, 73); XXI Festival della Canzone Arbëreshe (7); XXIII Festival i Këngës Arbëreshe (29); Zakonet e Pashkëvet Frasnitë dhe Purçill (34); Zef Skirò (40); Zef Skirò / Agostino Ribecco (56); Zëmi vallet e nximi Lëtinjtë (24); Zjarri Frasnitë (37); Zoti i rèkordevet (Biografì e shkoqur e zotit Manuell Giordano (83); Zoti Lalë, dekani i Eparkisë (79); Zoti Proveditor, mos harrò se je arbëresh! (intervistë Frank Fuskës) (74);

Elmo Italo-De Marco A.-R.Lazzarini – Cucina Arbëreshe (2, 6, 8);

Elmo Nando (ka Firmoza/Cs) – Artja e Nando Elmo-s; (86) Eonia i mnimi (70);  Garibaldini Rrafell De Marco ka Ungra (69); Ku vete Eparkia e Ungris? (67); Kultimi i papas Manolit Giordano (79); Ma, ahirna, e kemi o jo një koinè? (64); Mbë Vangjelin e papasit Emanuele Giordano (55); Për Angelo Matrangolo (73);

Ermini Lorenzo (lëtì) – recensione al libro di Bruni “Arbëreshë, cultura e civiltà di un popolo” (38);

Esposito Franco (ka Maqi/Cs) – Il mio paese è morto – poezi (42); Oltre gli oleandri – poezi (13);

Fabbricatore Gigi (ka Shën Sofia/Cs) – Hje – poezi (3);

Fazzano Maria Assunta (ka Këmarini/Cb) – Ati ynë; (85); Dita Gjuhs Mëms ta gjith shèkui (69); Martrì ka Këmarini /10vjetori i J.A./  (73); Poezi e muzikë arbëreshe bashk (70); Si thuet Këmarin (64, 65); Të reja kana Munxhufunit (64); Vijillja Natallevet ta tradiciuna horevet arbëresh të Molizit (68);

Ferrara Nicolò (+, ka Kuntisa/Pa), Kopilet e Kuntisës - poezi - (74); Falem, hora ime/poezi; (83);

Ferrari Aurelia (frasnjote, rron Bonsàr) – 5 Presidenti in 7 giorni (1); Aspettiamo il sindaco di Frascineto (9); Gëzuar vitin e ri! (22); La festa dell’Immacolata (11); La situazione non migliora (5); Një fotografi ka “Associazione Ricreativa Frascineto (19); Voglia di imparare (7); Voglia di radici (6);

Ferrari Domenica (ka Frasnita/Cs): Ndrishe  Rrëfime Frasnjotë; (88);

Ferraro Carmine (ka Ungra/Cs): Kultomi prof.Xhambatistën Rennis; (86);

Ferraro don Pasquale (ka Ferma/Cs) – Emigrantët shqiptarë kremtuan Zojën e tyre / Shtegtim në Shejtnoren e Zojës së Këshillit të Mirë (26); Emigrantët Shqiptarë në Gjenacan (66); Emigrantët Shqiptarë në Gjenacanë (37); Ëndrra e jetës me Zotin (19,20); Famulllia e Sh. Anselmit dhe shqiptarët (24); Integrimi kishtar i emigrantëve shqiptarë në Itali (61); Kishë për Shqiptarët në Romë (30); Mërgimtarët shqiptarë shtegtarë në shenjtëroren e Gjenacanit (54); Mërgimtarët shqiptarë…në Gjenacan (73); Messa bilingue nel nome di Madre Teresa (23); Pashkët 2008 në Kishën e Shën Gjonit (57); Pastorale per gli immigrati albanesi (16); Rrëshajët në shënjtëroren e Gjenacanit (62); Shën Gjoni i Malvës (36); Shqiptarët per Atin e Shenjtë (35); Shqiptarët shtegtarë (40); Shtegtimi vjetor i Shqiptarëve (81); Vizita e kryeministrit Sali Berisha (42);

Ferraro Giulia (ka Ungra/Cs) – Mirakulli të Shin Kollit – poezi (22);

Figlia Patrizia (ka Kajverici/Cs) – Circolo Besa, un Vero Centro di Cultura (4); Festa e shën Gjergjit (26); I bukuri Kajveric (35); Il Setificio (2); Kajverici nëng ra (63); Kajverici rron (59); Kajverici si Rogudi? (44); Kajverici vdiq (38); Kajverici: një storje e gjatë (77); Klubi i Arbëreshëvet të Torontit (19); Konferencë mbi De Radën (27); L’Anniversario / Nicolò Chetta (13); Le elezioni amministrative (5); Markati i Shën Mërisë (40); Miss Arbëreshe Kajveric (29); Natale senza idee (11); Një katund i ri çë nëng bëjin maj (54); Njerì ka t’i ndihënj Kajvericjotët (57); Paçenxa e Kajvericjotëvet (37); Parambote (81); Pas di vjetsh, faregjë (52); Problemi i Kajvericit (49); Shpitë e ra nëng i duan (61); Shurbise të rea për Kajvericin (65); Tue pritur Godot (50); Udha e Kajvericit; (83)Vizita e Natallevet (43); Vjershe nuses (70);

Filardi Dina (+, ka Çifti/Cs) : Çoti i urtë (86), Vjershe malli ka Çifti; (87);

Florio Costantina (ka Qefti/Fg) – Adhjuri dhe patruni - përrallëz (56); Afër ditës – poezi - (74); Bari i fshehtë / teatër (47, 48); Dhelpra e Ulku - përrallëz (49,50); Dimri - poezi (24); Përrallëza e maçes dhe miut (60); Përrallza e Lëmshtit (53); Prishtina, dje e sot (55); Prrallëza e pëlhurës (61);

Forte Katia (ka Ungra/Cs) – Pramvera – poezi (62);

Fortino F.Eleuterio (+, ka Shën Bendhiti/Cs), Zoti Manol, mësove tue bërë (79);

Fortino Italo Costante (ka Shën Bendhiti/Cs) - A.Loreqi i shkruan De Radës (59,63); Aristi Manes e do’ Mill Tavullari (77); B.Bilota i shkruan De Radës (57,65); Binard Bilota, poeti arbëresh ka Frasnita; Poezia e Zef Skiroi Di Maxho – reçensionë; (86); Cila didatëkë për Arbërishten (64); Dh.Kamarda i shkruan De Radës (61,62); Dorsa i shkruan De Radës (58); Emira e Santorit; (87); Ëngjell Basili i shkruan De Radës (66); F.Krispi Glaviano i shkruan De Radës (60); Il Fjalor di papas E.Giordano nel quadro della lessicografia arbëreshe (79); Influenxa e poezisë italiane në operën e Vorea Ujkut; (85);  Kontributi i E.Xhordanit për gjuhësinë arbëreshe (79); Lazër Shantoja, prift shqiptar, martir i komunizmit; (88); Martirët Shqiptarë të Komunizmit/I; (83); Martirët Shqiptarë të Komunizmit/II; (84); Mëma Terezë (82); Një ‘oazë’ në motin, (81); Si e mbajin mend don Andonin, Allimarr (78); Si mund shpëtohet një kulturë çë ësht e vdes? /10vjetori i J.A./ (73); Variboba, një poet arbëresh çë i pëlqeu gjindjes (80); Vdekja dhe ringjallja e gjuhëvet (72);  

Franco Salvatore (ka Ferma/Cs) – Vjershe malli – pop. (67); Vjershe malli e mërije (66);

Frate Giovanni (ka Ruri/Cb), Dhon Etëri, (75); E para herë (70); Gjaku Shprisht (poezi) (69); Gjuh, oj gjuh! –poezi- /10vjetori i J.A./ (73); Hora vjetër/poezi; (86); Kënk pë’ ligjën, poezi (77);  Kur drita shket – poezì - (74); Lulja/poezi (87); Nd’ishi pë’ mua/poezi (88);Ruri sonde zjen (71);  Shoku krimb (poezi) (80); Ti burri ime - poezi (82);

Fusca Francesco (+, ka Spixana/Cs) – ..Nel cuore della notte…(79); Dita e kujtimit – poezi (13); Falem, hora ime/poezi; (83); L’Arbëreshità in Internet (6); Le Minoranze e la loro Legge (1); Poezi/3 (81); Poezi/3 (82); Ricerche di qualità nel mondo arbëresh, aty (79).

Gabriele Amelia (ka Kosenxa) – Shën Mitri – tekst kënge (52);

Gaetani Angelica (ka Ejanina/Cs): Mëmë /poezi; (83) ;

Gagliardi Mario Albino (lëtì, ka Saracena/Cs) – Un nuovo progetto di legge sulle Minoranze Etniche e Linguistiche in Calabria (8); Progetto di Legge sulle Minoranze Etniche e Linguistiche in Calabria (9);

Gallo Giuseppe (ka Shën Marcani/Ta) – Ai çë ndriqi kumëtatët (38);  Arbëreshi e Shën Marcanëti (63); Buka bekùr e trièzët e Shën Xhësepiti (58); Buka, Lartë shkalle të Klishës (81); Dosa me derkëçjele (56); Era – poezi (33); Gjuha ime, sot - (75);  Hënës Namarisër – poezi (28); Këmba të glata? (50); Këpucët të rea (62); Lopa sëmur (52); Më dhemb zëmëra (53); Më zjen gjaku , poezi (72); Mendja - poezi (69); Mortja – poezi (39); Ndë një anë të zëmërës – poezi (10); Ndë pëxul t’udhës (29); Papagjona e Karakaçja (47); Pasqua, 45 anni fa (5); Për kur ka shkur kumborarella (22); Plaku e ngonga (37); Prapa për prapa – poezi (34); Pupa të pecëve (21); Qenia e zonjës (41); Shën Xhësepti, Nderi nëng blihet/Të këndur të ndih të rrosh, poezi, (76);  Shtretëra mbrazër – poezi (51); Shumë herë – poezi - (74); Të lutër të skollarëve – poezi (24); Të sharë (55); Trëndafile t’egra – poezi - (75); Trëndafilet të kuqa / Udha - poezi (68); U ka bërë e plakë, Ndë Bekuame, Shëndeta e gjella (poezi) (80); Ul kritë – poezi (57); Vend plotë gure – poezi- (73); Verbet e Shën Marcanit (30); Vërë vesh! – poezi (25);  

Gaudio Giovanni (ka Ferma/Cs): Do të vinjë një ditë e re/poezi; (83);

Gentile Carmine (ka Puhëriu/Kr) – Beta lesharuqe (18); Guri i arit (13); Pallagorio (3); Sita, Gjeli e maçja (15);

Gerbino Gaetano (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Ansambli i Teatrit në Munxhufun (18);

Gigante Alessandra (ka Shën Marcani/Ta) – Lër hapur dritsore - poezi (1); Mëçixja – poezi (21); Miqësia – poezi (18);

Gilio Costanza (ka Mashqita/Pz) – Mëma – pozi (51);

Gioia Domenico (ka Frasnita/Cs) – Il sentiero dei pastori (4);

Giordano protopapas Emanuele (+, ka Frasnita/Cs), Albanesità e Intersinodo / Mesha Arbëreshe (12, 13); Alfabeti Arbëresh/Alfabeti ynë (1-52); Apodhipnon mikron, arbërisht (77);  Bekime të ndryshme (64); Canti Bizantini Arbëreshë (6-18, 20); Come scrivere in lingua arbëreshe (3); Dhoksollogjìa arbrisht, me tekste e muzikë bixantine (ting.IV); Poezitë e zotit E.Jordani (red.Drejtori); (84); Dorëzimet e shëjta Qishtare, ç’ka Këndonjësi njera te Prifti (74); Dorëzimi i Peshkopit (73); Dymbëdhjetë Vangjelet e s’Ënjtjes Madhe (80); Epistollari Arbëresh (52-54, 58,69); Falënderim (51); Fjalorth Arbërisht-Italisht (22-27,33,34,37,40,71,73,75,77,81,82,85,87); Prova teknike për një Proiazmenë më arbëreshe (87); Gramatikë Arbëreshe (4-29,31-37); I shoqi dhe e shoqja/skeç (86);  Java Madhe / E Hëna e Shëjtë (78); Jeta Arbëreshe është e hapur Arbëreshëvet e Shqiptarëvet /10vjetori i J.A./ (73); Këndime Bixantinë Arbëreshë (21,23-29,31-36,40); Lutje Jisuit, Zotit tonë t’ëmbël (75); Lutjesore (56); Lutjet e Hilnarit (57); Mesha e Shën Vasilit (66,67); Mëma Tereza Bojaxhiu (67); Nozioni di musica bizantina (12,14,16,17,19); Paraklisis/Parkalesje, (76); Psallmet Ngjitëse të Projazmenes (70,71); Psalmi 103 (59); Quale lingua insegnare (2); Shërbesa e Orëvet (39-45, 47,48); Vangjeli i Shën Markut (1-21, 23-29, 31-41, 43-46).

Giordano sen. Basilio (ka Ejanina/Cs) – Lettera al Direttore (1); L’Associazione Ururese di Montréal (3);

Giordano Vincenzo (ka Sullarënxa/Cs) – La festa del Castello (29);

Giordano Vittorio (ka Ejanina/Cs), Riposa in pace, Zoti La’! (79);

Giordano Basilio (ka Ejanina/Cs)&Mazzaracchio Salvatore (ka Shën Pali/Pz), senatori: Interrogazione Parlamentare / Bashkimi i Shkollavet të Katundevet Arbëreshë (68)

Giornalino Scuola Media Statale Civita/Cs – Përrallaz (25);

Giudice don Giovanni (ka Shën Kolli/Kr) – 240 vjety kkur ka vdekur Variboba (74); Centenario della morte di De Rada (13); Fjala e besa ny AMK 9 (Shi’Nikoh) (81); Gharrah, kuvendi mbi Ghangkalin (62); Giuseppe Gangale (1898-1978) (59); Gjuha e momys; e shary, e nd’jekur…; (88); Lingua arberisca restituenda (41, 43, 44); Margherita o’ ttie te i ati (69); Nsermi i Harikjyvet/A.Lorecchio (75); Nisme, kallogré, konka, Viti i sheitë (82); Njosì  artidjanale (69); Ra symur symur garjuri (45); Sa  Arbyreshy te dheu i Kutronit!/1 (64); Sa Arbyreshy te dheu i Kutronit!/2 (65); Sa Arbyreshy te dheu i Kutronit!/3 (66) ; Sepa Del Gaudio (45); Un libro per i nostri ragazzi (14); Zeph Del Gaudio (70); Zzilla Gjuhy? (23);

Glaviano Andrea (ka Kuntisa/Pa), Hora jonë – poezi - (74);

Godino papas Francesco (ka Shën Sofia/Cs) – Shqiponjat fjuturuan në Shqipëri (60); Godino Francesco e Luigi (ka Shën Sofia/Cs) – Lulja e rea – pop. (58);

Golemme Rosario (ka Kajverici/Cs) – Tumac shpije / çipulina t’egra – ricette (66), Kajverici, një pataksì! (70);  F.A.Santori ndë mend të popullit; (88);

Golletti Baffa Vincenzo (+, ka Çifti/Cs) – Alfabeti shqip i programuar (54), Ali Podrimja në Frankfurt (25), Arbërishtja në Itali (14), Demokracia (32), Kadriut (31), Edhe një herë për Gjuhën (34), Gazeta Jeta Arbëreshe, sot (19), Gjuha e folur e gjuha e shkruar (17), I pari problem (18), Libertas (21), Më pëlqen (31), Ndienj hare (23), Një ëndërr bëhet realitet (13), Një shkrimtar ringjallet (46), Nuk më pëlqen (33);Për gjuhën e shkruar (16), Për mikun don Giovanni Giudice (24) , Për mikun Kostandinin (23), Për Muhamedanizmin (38), Për Revistat Arbëreshe (54), Pse shkruanj arbërisht (15), Si vete jeta vemi na (20), Tek këcen dhia… (22), Thujim një fjalë e unë… (24);

Gradilone Nicolina (ka Shën Mitri/Cs) – Prindët thanë – këngë (29);

Gramis Giuseppe (ka Ungra/Cs) – Vijin suvalat / Një çik katund – poezi (56);

Grassi Ennio (lëtì) – Gjuha si formë e jetës (38);

Greco Rino (ka Munxhufuni/Cb) – Ajri i ngrohët ta Vutacjunvet (23); Arbëresh, Kalendar e Lakre (61), Arenjen shumë iniciative (20), Aruri dimri ka Hora (40),Carri di S.Antonio e terremoto (16); Diretivi i ri (24), Dobbiamo fare i conti con l’oste (12), Duhet pak pë të kujtomi…(57), Fjala “gjindja”, thikë çë pret (49), Gjuhë, Këngë e Kulturë (30), Kalendari Arbëresh (51), Kana Skollës ta Munxhufunit (68), Kors Arbëresh (52), Kur Krishti mer një gjellë ashtu…(54), Maj ta libërvet ka hora (70), Mulizi isht përgjunjur (34), Munxhufuni e Miss Arbereshe 2007 (55), Një gjuhë e një kulturë (37), Një horë çë kanjon (46), Një kartulinë kana Munxhufunit (32), Qifti – këngë Portkanuni (38); Shoqata “Manusaqja” e Munxhufunit (63), Shosh, gërshërë e shkarpa (27), Una giornata quasi estiva (9), Vemi ka deti e rimi ka hora (28), Viti…arbëresh (64);

Guaglianone Vincenzo (ka Ferma/Cs) - Më se një vuxhë, një këndim – këngë (39), Pa tij – këngë, Festival i Shën Mitrit (49);

Guarino Tommasa (ka Kuntisa/Pa) – Arbërishtja te shkolla (25), Art, Kulturë, Gastronomì (62), Djelmtë e urtë të shkollës (18), E para shfaqje e muzikës arbëreshe në Siçili (55), Festa e Shën Sepit, në Kuntisë (77); Grupi folkloristik i Kuntisës (48), Ieri e oggi (11), Kënga e Kuntises – poezi (13), Klisha e Nunxjatës e shën Kollit (52), Kuntisa – poezi (15); Kuntisë, tradicjona popullore (73); Mëma – poezi (58), Motra jonë – poezi (68), Ndërrimi i priftrave (67), Një helm – poezi (60), Nxënësit e Kuntisës shihen me shokët arbëreshë të Kalabrisë (38), Pashkët te hora e Kuntisës (27), Poezi (52), Shuarja e traditës arbëreshe (65), Skënderbeu në mes bankavet të Skollës (44), Storia dell’Insegnamento arbëresh/4 (5), Themelimi i Lidhjes Besa (41);

Guida Luca (ka Ungra/Cs) – Mëma ime – poezi (64);

Guido Benito (ka Shën Sofia/Cs) – Një valtim – poezi (64);

Hala : Urime! (68);

Iaconis Saverina (ka Ungra/Cs) – Për ditën e mëmës time – poezi (28);

Iannuzzi Catherine (ka Ungra/Cs) – Konferenxë mbi D.Damis (30); Kur vjen hera…(28); Një takim mbi Ligjin 482/99 (36);

Incalzi Vittoria (ka Kastërnexhi/Cs) – Fjalë t’Urta e Idjomatizme (47);

Iusi Sandra (ka Marri/Cs) – Një ëndër – poezi (24);

Jacovelli Cristiano (ka Portkanuni/Cb) – Dio, dov’eri? (9); Hora Jonë (17);

Kajushi Teuta (shqiptare, Andali/Cz) – Arbërishtja ndër skollet (43);

Klasa V, Skolla Elmentare e Fermës/Cs: Krishti u lé/poezi; (83);

Kustandini (ka Karfici/Kr) – A do t’i mësojmë të gjithë variantet? (21), Aktivitete arbëreshe jashtë Arbërisë (25), Benvenuta, Jeta Arbëreshe! (2), Etimologia arbëreshe (15), Identiteti i gjetur pameta (36), Il gioco del tresette (6), Java e shet (35), Karfici i vogël – poezi (2); Karfici, hora jime – poezi (4), L’Importanza dell’Albanese (5), La “Piccola Carfizzi” (3), La cultura dell’Arbëria Crotonese (4), La nostra storia (1), Lettera al Direttore (7), Lorekjo, Shqipëria dhe Kosova (43), Spigolando l’Arbëresh (40), Vajta te dheu i hue – poezi (14);

La Luna Michelangelo (ka Maqi/Cs) – Vjeshe Arbresh – poezi (7);

La Regina Claudio (ka Spixana/Cs) – Kur nget një kriatur – këngë (55);

La Rocca Caterina (ka Frasnita/Cs), Caro Lalë Zoti…, (79);

Laitano Grazia (ka Frasnita/Cs): Unë duja /poezi; (83);

Lanza protopresbitero Pietro (ka Ferma/Cs), Eparkia e Arbëreshëvet e Ungrës është po t’bënjë një Qind vjet (pruar arbrisht Drejtori, A.Giordano) (81);

Laporta Lucia (ka Shën Marcani/Ta) – Presepi i ngjallër (33);

Libertucci Antonio (ka Ruri/Cb) – Due documenti inediti (9), Mbanj ndër mend (21), Nga Roma, për Rurin (64), Përralla e Moseut (31);

Liçja e Jezuit, motër e vogël (Tirana) – Tiranë 1986/Otranto 1991/Shkodër 2010 (67);

Lorecchio Anselmo (+, ka Puhëriu/Kr) – Gli Italo-Albanesi ai fratelli di Shkjiperia - poesia (33);

Luania, Rosetja, Luixhi, Nikoletja e Ornelja (korsistet ka Munxhufuni/Cb) – Korsi arbëresh “Mësomi të shkrumi” (56);

Luci Gennaro (+, ka Frasnita/Cs) – Karnivalli (13);

Lucieri Surace Rose Marie (da Rota Greca/Cs) – Un libro su Rota Greca (31);

Luzzi Lino (ka Shën Mitri/Cs) – Sportjeli Gjuhësor, një turpë (49);

Luzzi Luigi (ka Shën Mitri/Cs) – Il valore del vicinato (8);

Luzzi Maria Cristina (ka Shën Mitri/Cs) – Commemorazione dei defunti (13), Il presidente Moisiu a Macchia A. (15);

Malena Viafora Caterina (ka Ferma/Cs) – Firmo e il Centro d’ascolto Caritas (2); Rrofsh sa buka e vera, zakone (11,15), Xhirarmi e xhirarmi, se kta grur kem e karrjarmi (4,6,8);

Manes Aristide (+, ka Shën Benedhiti/Cs) – Krishti leu – poezi (21), Liturgjia e përëndeshur/Pastrimi (20), Marie Matalene – popol. (34), Mbari i Vashazve (24);

Manna Maria Antonietta (ka çifti/Cs) – Attimi di libertà – poezi (21), Kujtime – poezi (2), Mejtime – poezi (24), Tingëlli i qetëm e lotavet – poezi (23), Udha jonë – poezi (25);

Manzo Ludovica (ka Ferma/Cs) – Vjeshtja – poezi (64);

Marangia Luana (Ist.Kastriota Shën Marcani/Ta) – Të vabëkëtë – poezi (23);

Marano Giorgio (+, ka Strigari/Cs) –Due incontri interessanti (12), Fjalë t’urta e Idjomatizme (22,38,45), Kulturë Popullore (32), La nostra storia (4,6,7), Siamo festaioli (13), Storia dell’Insegnamento Arbëresh / G.Marano a Vaccarizzo Albanese (2), Storja katundit (19), Tekste popullorë (29), Un po’ di storia (16), Vjershe (34,53,56), Vjershe popullorë (25).

Marchianò Francesco (ka Spixana/Cs), Çmimet e Bashkimit (32), Don Paolo Nociti (17); Dy tradiciona të bjerra te Shën Janjit (54), G.A.Nociti e veprat e tij të pabotuara (77); Giuseppe Angelo Nociti (15), J.A. bën sot 10 vjet, /10vjetori i J.A./ (73); Jenar Murtati (1826-1890) (70), Jeta e rëndë e Arbëreshëvet (81)Kultimet e Mario Caruso i vogul (62), La festa della Madonna delle Grazie (4), Markati i otobrit (41), Miss Arbëreshe 2002 è di Eianina (7), Një patriot i madh: Agostino Ribecco (74); Njetër Komitet (27), Piretet e Shën Mëri Poshtë (25), Ritet e marcit (57), Shkurt, mbi dy Papë (73); Spixanë, 1860-2010 (67), Stradiotë dhe Ushtarë shqiptarë (71), Vepra muzikale e parë te gjuha arbërisht e Spixanes (63);

Marcovicchio Antonietta – Një mot i vjetër – këngë (59);

Maria Lucia m.v.(Tirana), Edhe një herë ju faleminderit! (79); 20 vjet në Ejaninë (67); Kur kemi ardhur në Shqipëri (63); Kujtimi i motrës… Maria Delfina (69);

Martino Domenica (ka Ferma/Cs) – 18-09-06, poezi (49); Centrale della discordia (9), Çenxini Guaglianone (50), Falò col botto (14), Fjalët e dimrit (32), Gushti është një ngusht (29), Memorial Salvatore Donato (18), Millenario di San Gregorio (10), Moti ë nanì (22), Në fund të pucit (53), Pellegrinazh në Grotaferratë (39), Pranvera e Fermis (36), Proxhetët e Skolles (41), Shën Frangjisku (55), Të rinjt për dëmin e Rozarnit (65), Tetëmbëdhjetë – poezi (23), XV Assemblea dell’Eparchia di Lungro (7);

Massafra mons. Angelo (Scutari) – Scutari alluvionata (68);

Massaro Antonella (ka Qefti/Fg) – Dorëshkrimi i Qeftit (34); Imazhe – poezi (57);

Massaro Mario (ka Qefti/Fg), 21 fëlvar, Dita e gjuhës amtare (81); Binjakëzim Kazallveq-Zhur (59), Fëmijët këndonjën arbërisht (58), Festa e Shën Gjergjit (36), Fjalori i të folmeve të Kazallveqit e Qeftit (68), Kam pasur fat t’e njihja (79); Kriqja, (81); Krua monumental (22), Kur vijën korrëzit te hora;  (83); La festa di San Giorgio (4), Leksiku i Qeftit dhe i Kazallveqit (63), Më në fund edhe Pulja ka aprovuor Ligjën pë Minoritetet Gjuhësore (73); Niente corso di Lingua Arbëreshe (10), Përralla ka Qefti; (85); Përrallaz e poezi - popull.- (75); Përrallëza e pelës (57), Prirje tek e folmja qeftjane (e italiane) të Komedjes s’Guidit Tartaglione, ka Ruri: ‘Si bëhëshi Parëndati një herë. Kapitulli i pajës’; (88);   Prrallëz ka Qefti (71), Prrallëzat e Qeftit (70), Qeft, një rrugë e një Pist (69), Qefti dhe e folmja e tij (71), Skollat arbëreshe të Puljes kanë nënshkrùor një akord marrëveshje (68);

Mastronardi Giannino (+, ka Këmarini/Cb): Fjalë t’urta e Idiomatizme nga katundet arbëreshë të Molizit; (86);  Fjalorth ka Këmarini (52), Gjuha arbëreshe e Këmarinit (45), Idiomatizme (56), Poezi (14), Nënës sime – poezi (9).

Matrangolo Angelo ( ka Firmoza/Cs) – Arcangelo Capparelli prift (71), Erdhë një zot i ri (44), Festa e Kështënjës (41), Festa e kështënjës (60), Firmoze, di muaj festash (63), Inaugurimi (58), Java e Prigatorvet (13), Konkurs letrar “Gjuhë e lulzuame (37), Kreshmesha (3), Kungulli i Àllouin (31), L’Anniversario: S.Orazio Capparelli (10), Le Vallje e il Carnevale (2), Malinconia dell’emigrato (7), Nga skolla e Fallkunarës (46), Një Betlem i vendit tonë i vogël e i gjallë:Fallkunarë (76);  Një Kalimere e farruar (65), Një marmur pir zotin Matrangolo (67), Një racjunë arbërisht (25), Një vend pir zogj të cënuar (74); Njëzet vjet bashkë (75); Pavarësia Shqiptare (1912-2012), (73);  Pulëbardhat e Parkut (52), Rit e Liturgia nei Paesei Arb./Firmoza (14), Rroftë zoti i ri! (50), Skanderbeku i pafan (68), Skolla e mesme e Fallkunarës në Kundisë (62), Shën Miria e Malit (18), Shkuan dhjetë vjet (72); Tre fiq pir të parin e Majit (26), Valle e futboll (54), Vdiq motra Maria Delfina (66), Vdiq zoti Matrangoll (32), Zoti bëri nëntëdhjetë vjet (22);

Matrangolo Angelo/Stracan Aurora (Sporteli i Fallkunarës/Cs) – U hap Sporteli Gjuhësor (51), Festa e madhe Shën Marcan (64);

Mattinò Nicola (+, ka Ungra/Cs) / kujtim /; Nuk di, Sot e dje (poezi), (78);

Mazzei Cettina (ka Garrafa/Cz), Flamuret e tini Zoti (10), Inizia la Scuola Arbëreshe (2), IX Rassegna culturale-folkloristica… (5), Kënka e Skanderbegut (ngaVina), pop. (14), Krishti ju ngjall, pop. (14), Onomastika e Garrafës (74); X rassegna Culturale-Folkloristica (11), XXI Sfaqe Kulturore-Folklorike (77);

Mazzeo Donato (ka Barilli/Pz) – 535° della morte di Skanderbeg (13), Commemorazione del De Rada (15), Successo di “Ethnos 2” a Barile (17), Teza arbëreshe (10,12,14), Tumac me tulez (71);

Mele Anna Maria (ka Ungra/Cs) – U le im vëlla – poezi (1), Deti – poezi (21);

Mele papas Francesco (ka Firmoza/Cs) – Ish një vashez tek nje lloxhetë – pop. (36), Një këngë e një Vjersh/pop. ka Shën Pali (33); Vinej një  trim zallit lumit – pop. ka Shën Pal (38), Vjershe e graxeta ka Shën Pali (40);

Miracco Mario Giuseppe / Motimadh (ka Shën Sofia/Cs) – Ardhme i ri (84); Aretè, shkelqësì, eccellenza (60), Bjermi Copa / Vëllà (80); Dashurì (76); Dielli shkëlqen, dheun mbjon…(57), Durim (82); Gjella burrit e benë rreth (70); I bukuri Festivall (59), Katundi Inë (71), Kjo ë një ditë me gharé, /10vjetori i J.A./ (73); Ku gjëndem? Kush më sulli mua këtu? (74); Kush së ka fuqi (56), Mbami mendë; (88); Moti zbulon zdramet (69), Muzeu ká më se një milë copa; (86); Një mot i harruar (64), Një mot i harruar (65), Një qish pa gardh (63), Një urim gjithë gravet (58), Një valle e bëgatë (66), Njëj burri me dy jetë (72);  Parkalesmi (55), Rrënjë me penda (62), Si do Krishti (81); Thuame ti, ku ishe...(78);  Vende, (75); Shën Sofia, katundi im (73); Vjershe ka Shën Sofia (77); Zëmi e xëmi! (83);

Miraglia papas Vincenzo (+, ka Ejanina/Cs) – Panexhirk i shën Vasilit (38)

Miranda Maria (+, ka Ejanina/Cs), Kënek djepje / Sime bilje, Tim biri (poezi), (78); Kënka Stakatit – poezi (58);

Mitidieri Lino (+, ka Ejanina/Cs), Shkon moti e njerzit, poezi (81); Sharamiku e martesa Ballabanit / teatër (51-58);

Moccia Alfio (ka Shën Benedhiti/Cs) – Natë Natalli – poezi – (31);

Moccia Daniela (ka Shën Benedhiti/Cs), I miri e i ligu (73); Gjëegjëza ka Shën Bendhiti (77);  Axhesilau Milani (50), Bëjën mirë Gjuhët o jo? (34), Di shpirte te një katund (47), E para herë (29), Fungarena e Natalleve (21), Gjella e Shën Mëris s’Virgjër (39), I boschi vanno scomparendo (3), I miri e i bukuri pë Shënbenedhitjotët (71), Kujtim i Skanderbekut (41), Mendim për një bir i lerë shumë njize-poezi- (60), Molte strade senza nome (1); Monakat e Shë Frangjiskut – (25), Nderim Emil Tavolarit (31), Një lutje – popol. (55), Një rëmënxë (53), Pë sindëkun e Shën Benedhitit (69), Prezent. e librit mbi Kollexhin Korsini (61), Primo corso di iconografia (7), Processione con l’icona (6), Seminari i Prishtinës (39), Shumë i bukur sa t’jer vërtet! (81); T’i lash krien pullarit… (57), Ture ruajtur Shën Benedhitin çë sholaret (65), Una sposa in costume arbëresh (13), Valljet e Shën Mërisë (36), Vjershe malli – pop. (62), Zoti Alessandrini na la (35);

Mollo papas Giovanbattista (+, ka Kastërnexhi/Cs) – Flëj, ti Bir / Kalimera (10), Zonjë e bukur / Kalimera (54);

Montemurro Antonietta (ka Kastërnexhi/Cs) – Zogthi sot fluturon / poezi (41);

Morelli Domenico (ka Çifti/Cs): Lingue di Minoranza e Scuole: dopo 20 anni, un bilancio (88);

Motrat e vogla: llitra, fotografi; (86);

Munarini Giuseppe (lëtì) – Liturgie Bizantine a Padova (3);

Musacchio Nicola (ka Ruri/Cb) – Malankunì – poezi (11), Rruri – poezi (3);

Naka Anxhela (shqiptare, Rur/Cb) – Ruri/Cb, horë arbëreshe (poezi) (70);

Napoletano Pietro (ka Ferma/Cs) – Nostalgji / këngë (8);

Norcia Domenico Liberato (nga Katundi/Av) , Horës ima - poesia (82);

Novello Clarissa (ka Shën Murtiri/Cs) – Festa e Shëjtit (50);

Oliverio Donato (ka Ungra/Cs, peshkop), Sytë tanë e kërkojën edhe nanì, po s’e përpjekën (79)

Oliverio Vittoria (ka Shën Kolli/Kr), Duminku te poça – pop. (67), Ghinjiçela (58), Një horë arbëreshe (50), Pekurari e Marsi (54), Pirozhi (61), Pjeqëtë na mbësonjin (73); Qiqrarela (59);

Oliverio Vittoria, Alfieri Caterina Dea, Curcio Patrizia/Sportjeli Gjuhësor (ka Shën Kolli/Kr) – Burraga e shpikës (52), Jati e i Biri (53);

Oliverio Vittoria&Sportelistet (ka Shën Kolli/Kr) – Barbaxhani (56);

Pace Giovanni (+, ka Ejanina/Cs) – Senaturit Vasil Giordano – poezi (61); U leva pjot turpërì – poezi (55);

Pace protopapas Nik (ka Ejanina/Cs), Hyrje njëi teksti muzikor (66), Kisha e Shën Kollit në Lecce (21), Një prift për Arbëreshët (43), Papas Emanuele Giordano: modello per un orientamento vocazionale (79); Shëtitje në Leçe, në gjurmët e Arbëreshëve (64); Zoti Emanuell, famullitàri im (79);

Pagliaro Nadia (ka Shën Mitri/Cs): këndon këngën ‘Ninna’ të vëllezërvet Scaravaglione, spixanjotë; (86);

Panajoti Nikoleta (shqiptare, ka Karfici/Kr) – Çentri polivalent “Hora” (50);

Pano Egert (shqiptar, Italì) – Det i zi / këngë (18);

Parrino g.Rosario (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Ish një herë – poezi (63); Kënka e Virgjjëreshes – pop. (66), Pugharë e Xhuhait – pop. (68);

Parrino Gabriele (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa), Puthja e Flamurit – poezi - (76)

Passarelli Gaetano (ka Frasnita-Hora,Castrovillari/Cs) - Ancora su Villa Badessa (52), …E le allettanti promesse (65), Gioia e rabbia (3), Il feudo di Villa Badessa (47), Il Museo delle icone di San Basile (64), Le belle tradizioni e il clero (41), Nominato il nuovo parroco (21), Rivive un’antica tradizione (27), San Nilo di Rossano (32), Tanta gioia e molte speranze (9), U e qeni (53-56), Una collezione di icone (10);

Pastò Giuseppe (ka Ruri/Cb) – Mirë ju pafshëm (50);

Paternoster Antonio (+, ka Barilli/Pz) – Besë e traditë mbahen për dori (25), E’ un piccolo paese (12), Është një katund i vogël (33), Kanxonë Nusevet (15,18), Një grua çë vidh (22), Pë një vajzuça (popullor) (27), Proverbi e Aforismi (9), Tradhëcjona të vitra (21);

Paternoster Lucia (ka Barilli/Pz) – Un’arbëreshe a Brescia (15);

Pavone Giuseppina (ka Ungra/Cs) – Gjufa jonë – poezi (1), Pashkë – poezi (21);

Pelilli Antonella (ka Munxhufuni/Cb) - XXI Festival i Këngës Arbëreshe / Të disha mirë (7), Nata i ëmbël e i lig – poezi (7), Paqja çë dumi na – poezi (9), Ka njetër dhe / këngë e Festivalit XXII (18);

Pellicano Carlo (ka Frasnita/Cs) – Lëtirvet – poezi (23);

Perillo Laura (ka Katundi/Av) – Arbrisht o shqip? (62), Çë ishë i bukur ki Katund! (poezi pop.) (74); Elezioni Amministrative (15), Filastrocche / Proverbi (46), Il dramma sacro di San Bartolomeo (8), Il primo sindaco donna (17), Il sangue sparso (10);Iniziato il corso sperimentale di arbëresh (2), Javat e Kulturës (58), Kalimera e Javës Madhe (5), Katundi në Tv (23), Katundi dje e sot (49), La Kalimera (4), Lo spettro del terremoto (9), Muzeu ndë Katund (73); Një vit të ‘Sportjelit të Gjuhës’ (82); Shqiptarë e Arbëreshë bashkë (20), Si hahet ka na (63), Spurtjeli të Gjuhës ndë Katundë, (81); Un paese che si spopola (1),  Zu korsi arbëresh (24);

Perrellis Vincenzo (ka Shën Japku/Cs) – Primo Cd di Rossella Guzzo (1), Progetto arbëresh a Falconara A. (1), Hënxa e di, poezi (22);

Perrone Luca (+, ka Ejanina/Cs – Bukë e mjegull, Shpata nuk e lavosen, Vajtojnë cinxërra dhe pëllumbi, Vajza krehënej të puthurat - poezi (32);

Perrotta Antonietta (ka Zhuri/Pz) – Një kënkë / Jo Jo Jo – pop. (66), Një partitë të pallunët (50);

Perrupato Vittorio (ka Ungra/Cs) - T’ikurit – poezi (42);

Peta Giulio (ka Garrafa/Cz) – Fjalë e Fjalì (82); Fjalë t’Urta e Parastoqe; (84); Hotel Iliria i Prishtinës (50), Passafaro Ornella: L’Emigrato/poesia (pruar arbr. /Emigrati/ Giulio Peta); (86);Shërbime, Toponime e Fjalì (62), Shupìa e nanës (43), Te ljami – poezi(30); Të thëna  (86);

Picardo Gerardo (lëtì) – Pierfranco Bruni racconta “L’Avventura Arbëreshe” (58);

Picone Assunta (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Krishtlindkja e Ashëvet (21);

Pignoli Maria Luisa (Ka Portkanuni/Cb) – Manifestacjuna për Nataghet (23), Një Asuçacjunë e re (20);

Pirrone Agostino (ka Frasnita/Cs): Na jemi gjuha ç’folmi (84);

Pisarra Filippo (ka Çifti/Cs), Rrimi qet – poezi- (73);

Pittelli Maria (ka Çifti/Cs) – 105 e non li dimostra (13), Due ragazzi premiati al “Lidhja 2002” (6), La Madonna del Rosario (9), Le Vallje (4), Mons.Lupinacci in visita pastorale (2);

Placco Luciano / Drita Plakut (+, ka Çifti/Cs) – Mallmadhì – poezi (35);

Ponte Adriana (ka Shën Mitri/Cs) –Natale a San Demetrio Corone (1); Mons.Lupinacci in visita pastorale (2);

Pugliese Ilaria, Hekuri Mateo, Alfano Saverio, Pepe Agostino (ka Ungra/Cs): Mëma ësht / poezi; (83);

Raimondo Filomena (ka Firmoza/Cs) – Seminari i Pestë Ndërkombëtar për studimet arbëreshe (21);

Ravasi Gianfranco (lëtì) – Gjuhët (37);

Raviotta Calogero (ka Kuntisa/Pa) – Leonardo Lala, vjershtar (50);

Renda Pasquale (+,  ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Takime – poezi (13);

Rennis Alessandro (ka Ungra/Cs) - 13 febbraio, Lungro: Sogno e realtà; Diocesi di Lungro: Funzioni e Finzioni; (87); La musica del Giordano: un ‘instrumentum  fidei’ (79); Lufta e Kosovit (poezi) (80); Sibilla/poezi; (86); Zo’, parkales pir ne! (79);

Rennis Clemente (ka Ungra/Cs) - Resja, Motra e mirë – poezi (27);

Ribecco Agostino (ka Spixana/Cs, 1867-1928) – Vullaut arbëresh, poezi (56);

Rizzo Gennaro (ka Ejanina/Cs) – Kur më qeshen ti – këngë (29), Mëmajetra - këngë (8);

Rocco Cosmo (+, ka Strigari/Cs) – I këndova – poezi (61);

Rovitti Veronica (ka Çifti/Cs) – Karnivalli vdiq (57), Gjuha ësht e biret (59), Vallet Çivit (62);

Rusciano Nino (+, ka Kastërnexhi/Cs) – Albanesità e Sinodo: Quale Albanese? (6), Brumthit (30), Castroregio ha il nuovo Sindaco (5), çë bën, qeshën? (13), Che fai, ridi? (6,10), Fànathi (7), Fjala e rrallë – Hallau (10), Fjalë dhe shprehje (20), Fjalë e Fjalì (22), Fjalë të urta e Idiomatizme nga Kastërnexhi/2; (85)Fjalë të urta e Idiomatizme/I; (84); Gemellaggio di scuole e visita del Vescovo (17), Gruaja çan qelqin (23), Humor popullor / Banjet (18), Kasternexh thomi (12, 34), Kastërnexhi – poezi (14), Kështu thomi Kastërnexh (25,27), Klisha Shën Lluçisë (33), Kultura arbëreshe tek Muzeu Sìbarit (20), La Badia di San Basile (13), La lingua arbëreshe a scuola (16), La Madonna della Neve (15), Maçja (26), Mikut dubjast – poezi (32), Mostër fotografike (29), Nivea (14), Për paj t’Krishtit (21), Qeshmi bashkë - Qelqi verë / Shalët (7,9,19,21), Rozina (15), San Gaetano (12), Sime shoqe – poezi (16);

Russo Annamena (ka FermaCs) – Ferma, katundi im arbëresh (62), Maria – poezi (64), Përjetësia jote – poezi (65);

Russo Nicoletta (ka Farneta/Cs), Era un sabato mattina (3), Gjuha jonë (46), Ish një Shtunzen menat (5), Ishë një herë Karnuvalli (44), Katundi im (67), Marsi ka shumë festa për Shën Sepin (45), Sën Andoni i Padova-s (77); Shën Mëria çirazit (53), Si rrohet Farnetë; (87)Të veshurat albreshe të Farrnetës (54), Tradita të përlipme (57);

San Pietro Michele –Festa shqiptare ndë Bolonjë (21); Margerita ka zgjedhur Kjarello-n (25), I arrestuar një burr 81vjeçar (26), Shoqata Arbëria e Bolzanos (28), Barceleta (29);

Santarcangelo Maria Luisa – Flëj, ti Bir (këndohet Farnetë) (10);

Santelli Chiara (ka Ferma/Cs) – U ëndërr paqën – poezi (1);

Santori Francesco Antonio (+, ka Picilia/Cs)– Helëmi – poezi (33);

Saracino Ludovica (ka Ferma/Cs): Paqja do të vinjë/poezi; (83) ;

Scaravaglione Cosimo/Damiano (ka Spixana/Cs) – Klijam gjithë këngë (60);

Scaravaglione Francesco (ka Spixana/Cs), Ëndrat me fteta – poezi (28), Gjuha im/poezi (88); I ëmbël e i thart – këngë- (74); Jetë arbëreshe – këngë - (75);  Karol – këngë (39), Nga manat – këngë (59), Një gjuhë çë biret – këngë (63), Një shpirt çe më nganon – këngë (52), Vjershe (62); Një festë arbresh/këngë: Scaravaglione Francesco (test), vëllezërit Kozmi e Damjani (arr.muz.) e Aita Letizia e Carolina (këndojën);  Ninna/këngë – këndon Pagliaro Nadia, ka Shën Mitri; (86); Njeter si Maria/këngë – arranxh.muz. vëllezërit Scaravaglione – (këndon) Marcovicchio Maria Antonietta; (88);

Scaravaglione vëllezërit (ka Spixana/Cs) - U doja (Zonja Moré)/këngë (84);

Scaravaglione Francesco (ka Spixana) & Bruno Pasquale (ka Çifti), Një jetë e re (këngë e Festivalit Arbëresh 2015) (80)

Scarvaglione papas Vincenzo (+, ka Frasnita/Cs) – Janë më arbëreshë se arbëreshë (22), Marroca (13), Ndërroi sitë për bisht (11), Një kal, një shimje e një qen (43), Prrallza e persutit (8), Tekste popullorë (29), Vorea Ulkut (54);

Schirò Demetra Giuseppina (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa), Arbëreshve të Siçilisë të vitit 1488 – poezì (2), Demetrio Camarda, papas (8), Etë sysh – poesia (51), Guri i Shën Mërisë e Dhitrjes – poezì (61), Ka liq tata (72); Kërko fjalët (34), Kosova 2005 (39), Kosova 2006 (49), Kursi Arbresh / Material Didaktik (66), Kursi i Gluhës (28), L’alfabeto di Piana e le due M (30), La festa dell’Arbëria (6), Mega thavma – poesia (64), Memoriale di Portella della Ginestra (15), Miza e vo Mariqes / Një ditë,Bufaqi (63), Mostër bibliografike mbi At Gj.Guxeta (53), Musica e paraliturgia (17), Nusëria e krushkës Vitù (73); Papa Gjergji i Skjironjëvet (43), Pethkat arbëreshe pë kanollin…(47), Qëroi i Kreshmevet e i Pashkëvet (34), Rebus (30), Shpirtra të bijtë e jinestrës – poezì (15), Te shpia e papa Steut (60), Tekste nga një Skoghë arbreshe (69), Tekstet e nxënësvet – skeç e poesie (37), Thurje shkumje – poezi - (75); Zhitje shpirti – poezì (58), Zhvirgjërime deti / Siçillies – poezì (11);

Schirò Di Maggio Zef (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa), Akademia Siciliane e mitikëve (81); E para e majit – poezì (15), Ngjyra e Gjuhës (31), Një herë i streksi të shihte – poezì (66); Një libër Sarandë (29 sitembër 2017) (84); Poetit Ali Podrimja – poezi - (74); Poezia e ‘kthimit’ te Vorea Ujko; (85);R.Petrotta. Z.Schirò j., M.Sciambra (77); Te shtatëdhjetat, ngjit ullinj! (76); Vulë uji - Marca d’acqua (81); Zotit papa Emanuele Giordano (79);

Schirò Di Modica Giuseppe (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – 1 Maj 1947, poezì (15), At Gjergj Skiroit, poezi (43), Gluha ime, poezì (6); O lule, lul’e bukur - poezi, (81);

Schirò Franco (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Terminato il corso per adulti (17);

Sciarrotta Achiropita (lëtire ka Rrusana/Cs) – Katundi imi – poezì (8);

Scilippa Marg (ka Hora e Arbëreshëvet), Arbër (poezì) (69); Hora e Sëndahstina kujtojën Kamardën e nderojën Zefin; (87) Kufiri, Dua (poezi), (78); Tiranë ’85, poezi, (77);

Scrima Nicola (ka Katundi/Av) –Spurtjeli gjuhësor (25); Storja e horës (31); Sporteli në Kapitanatë (50);

Scutari Cetera Enza (ka Farneta/Cs) – Bihen dëshira te zëmra ime – poezì (4); Çë helm! – poezì (5); Gjellinj – poezì (65); Kallm prej erës – poezì (11), Te voshku – poezì (6);

Scutari Valentina (ka Alessandria) – Sit e mi rruanjen prej qielles - poezi (11);

Serembe Zef (+, ka Strigari/Cs) (71); Le katundin e vajta ndë jushtrì– poezì (23);

Servidio Loretta (ka Shën Mitri/Cs) – L’insegnamento arbëresh (9);

Simone Rita (ka Kazallveqi/Fg) – Ljosha Pëpënelja De Salvia mbushën njëqind vjet (71);

Skirò Zef (+, ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Vajtim i Hajdhis – poesia (40);Vdekja e Minos – poesia (56);

Smilari Sandra (ka Pllatni/Cs) – Auguri alla rivista Jeta Arbëreshe (1), Cultura arbëreshe al Cinema (2); Banca Mediolanum a Plataci (4);

Sofis Agostino (ka Çifti/Cs) – Çë do thash ilzërat shkëlqien / këngë (18), Dua të rronj, këngë (39), Ka një dritësore /këngë (63);

Sofis Agostino (muzik-test)-M.C.Imbrogno(vuxhë): Te kjo natë qet/këngë; (84);

Sofis Agostino, fratelli Scaravaglione C&D., Mëma Tirezja/këngë (81);

Solano Francesco/Dushko Vetmo (+, ka Frasnita/Cs) – 1 janar 1975 – poezi (32);

Spata Salvatore (ka Frasnita/Cs) – Një kujtim i tatës tim (50);

Spectator - At Gjergj Guxeta dhe kultura arbëreshe e kohës sonë (53), çfarë po ndodh me Kishën Arbëreshe? (65), Mbi veprën e at Gjergj Guxeta-s (54), Ndryshime dhe emërime ad interim në Kishën Arbëreshe (68); Një administrator apostolik edhe për Horën e Arbëreshëvet? (74); Një Dioqezë ‘sui generis’ (82);

Sporteli gjuhësor i Strigarit – Libret / Cd-t / Dvd-të e Strigarit (48), Një rapsodì (52);

Sportelistët e Munxhufunit (ka Munxhuduni/Cb) – Mateu De Gregorio, poet (68);

Stamati Rossella (ka Pllatëni/Cs) – Qifti dhe trëndafila – këngë (63);

Stamile Carmine (ka Shën Japku/Cs), 2005, Kajverici u sholar – poezì (39), Arbëreshë në llakën e Kratit (68), Buthtime për F.A.Santorin; (88); Di lutje nga Shën Japku (58), Dita e Natalleve – poezì (64), E diella e Dhafnës (24), Fata Primavera (3); Francesco Antonio Santori:Karkaleci bën tri-tri (77);  Gjalpri e rici (15), Jeta Arbëreshe – art. e poezi - /10vjetori i J.A./ (73); Jeta është e bukur – poezi - (75); Kajverici i ri (poezì) (69); Kalimera Shën Laxarit – pop. (34), Karroca; (83);  Katundi i Kajvericit qe bën i ri (69), Kurs për nëpunësit e Bashkisë (31), La Madonna del Buon Consiglio (11), Lajm i butësisë / traduzione da Anonimo Brasiliano (62), Le torte di San Giuseppe (3), Manifestimë ndë Qanë ndë 4 e muajit të Shën Mitrit (76); Motrës Artë – poezi - (74);  Ndë qiell u dhez një ill i ri -poezi- (79); Ndonj kujtim nga Emil Tavolaro (31), Një kurs për të rrituj (24), Një Rapsodì (60), Rrogjea (20), Scheda didattica (12), Scheda Didattica (13), Shën Japk u hap ‘Muzeu i cikamikave të bjerra’; (87);  Shoqes t’ime (poezi) (80); Skanderbeku/poezi; (85); Skedë Didaktike… (9), Skedë Lesikale, (81); Skumiza (53), Stamile a Cerzeto (3), Storia dell’Insegnamento Arbëresh / Takim futbolli (49), Takim mbi veprat e Santorit (33), Takime 2003 (20), Të mbjedhurit e fiqve; (86)Una credenza popolare: il drago (6), Urime për Ditëlindjen, Itallja! -poezi - (72); Urime për ditëlindjen, Itallja!, poezi (72);  Zotit Manuell (51);

Stassi Salvino/Taibi Luigi (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Kalivari papuri papuri… (2);

Stifani Maria Teresa (ka Munxhufuni/Cb) – Il lupo nero (9);

Stracan Aurora (ka Fallkunara) – Kulturë e Folklor, ndë katund e Romë (62) , Miss Arbëreshe 2008 (59), Ti kallare ka qielli – pop. (64), Vera Fallkunarize (54);

Stracan Aurora, Matrangolo Angelo (Fallkunara,Firmoza/Cs)- Shfaqje kulturore e folklorike (70);

Straticò Vincenzo (+, ka Ungra/Cs), Ajri Shin Mëris Malit – pop. (65), Edhe Ungra vete ture…shkarë (59), Grazie, “Moti i parë” (3), Ishim katir o pes shok ket barri (63), Ke t’lefeç gjaku (66), Ku vate furnoj Karnivalli i Ungris? (61), Shurbise të mira e…të liga, pir Ungrin (73); U buar gjithsej ndir kta katunde…(67), Urime Jetës Arbëreshe (70);

Taibi Luigi (ka Hora e Arbëreshëvet/Pa) – Canonizzazione per P.Giorgio Guzzetta (1), Una nuova rivista (10), Vajza jime si dheu jim – poezi (12);

Talò Gregorio (nga Shën Marcani), Me verë rron di herë (78)

Talò Vincenza (ka Shën Marcani/Ta) – Katundi im – poezi (18);

Tartaglione Guido (ka Ruri/Cb) – Jimi Arbëreshë – poezi (33), Unaza – këngë – (36); Si bëhëshi Parëndati një herë. Kapitulli i pajës/komedje (pjerrë tek e folmja qeftjane ka M.Massaro) (88); Vajzetja Rurit – këngë (53),  Vdiqi Karnuvalli / këngë (24);

Tartaglione Leonardo (+, ka Ruri/Cb) – Hënza e di - poezi (21), Horën ime ng’e harova – poezi (2); Shekullin dish’ e kanjoja/poezi; (87); Sime shoqe – poezi (41); Të dua – poezi (64), Të rrjedhurit e qerrevet (53), Tre dhë maj 2009 – poezi (54).

Tavolaro Gennaro/Gino (ka Sh.Bendhiti/Cs) – Mirupafshim! – poezi - (74)Një jetë e re – poezi (64), Një vjersh si një herë (këngë për Festival) (8), Për një i madh Arbëresh – poezi (25);

Terza A Istit.Kastriota (ka Shën Marcani/Ta) – Shekulli – poezi (22);

Tocci Ernesto (ka Shën Murtiri/Cs) – Il futuro della lingua arbëreshe (7), Jini Albreshë o Talljanë? (64), Një qindë vjeçe e Simorozes (18), Per fortuna non è toccato a noi (11), Storia dell’Insegnamento arbëresh/3 (4);

Tocci Gaspare (ka Ungra/Kastrofila/Cs), Sviluppo economico dei territori (8), Potenzialità che non diventano fattori di sviluppo (10);

Tocci Zaira (ka Ungra/Cs) – De Rada e Milosau (22), Emozioni di Natale (10), Il pane e la pasta di casa (4), Istit.Orient.di Napoli / La miniera di salgemma (1), Una valida tesi (8);

Topi Grandiola (shqiptare, Napoli) – De Rada e Dora D’Istria (27), Frashëri e la cultura risorgimentale (16), L’opera e la lingua di Asdreni (14), La poesia di Gëzim Haidari (9), Realizmi socialist në letërsinë shqiptare (33), Rosa Mortati: la tradiz.popolare in I.Kadarè (3), Seminario sull’opera del De Rada (17), Simpozium ndërkombëtar (60);

Tortorella Antonio (lëtì) – Anticamente, a San Giacomo (10);

Trapuzzano Camillo (lëti ka Jaxeria/Cz) - Gizzeria in età moderna (23);

Troiano Giovanni (ka Pllatëni/Cs) – Folea ribënur (poezi) (70), Mallkim i vjetër – poezi (22), Udhëtar – poezi (12);

Trupo Carlo (ka Farneta(Cs), Dhelpra e kaçulejza – pop. (56), Dhelpra e ulku – pop. (34), Guditlaz ka Farneta (73); Kënka me karramunxat / pop. (39),Lëmi Trulit – pop. (70), Miu katundit e miu jashtit – pop. (32); Një mbron i fatàjtur – pop.-, (75);  Një përrallëz; (86), Përrallëz (51), Vjershe – pop. (37,61,63);

Univ. di Napoli-L’Orientale / Dip.Studi Europa orientale: Documento Finale (I.C.Fortino) (42);

Varibobba Jul (+, ka Mbuzati/Cs) – Leu xha Krishti – poezi (31);

Vasto Franco (ka Ferma/Cs) – Gjuha Arbëreshe – poezi (26), Jeta Arbëreshe është e bukur – poezi (20);

Vicchio Filomena (ka Firmoza/Cs) – “Këngë Arbëreshe” të Karl Levit (64), Ftiga e zotit na bën dritë e hje (46), Zoti i Firmozës na la (31);

Viceconte Rosanna (ka Frasnita/Cs): Vallja, dashuria ime/poezi (83)

Viola Giuseppe (ka Këmarini/Cb) – Nusja ime / Rra Vemaria – poezi (66);

Vorea Ujko (+, ka Frasnita/Cs) – Due inediti (6), Fjalët/Le parole / inedito (4);

Zaccaria Maria Serena (ka Shën Marcani/Ta) – Llèmënjë të dërrinjë – poesia (1);

Zanfini Teresa (ka Mbuzati/Cs) – Estate Sangiorgese (8), Nella Scuola di San Giorgio (4);

Zolfo Lorenzo (lëtí ka Zhuri/Pz) – Notizie (49);

Zuccaro Kate (ka Çifti/Cs) – E martja e Pashkëvet – poezi (14); Mëmë Terezis – poezi (20); Pir problemin e gluhs (22); Vorea Ujko, mundim ndë mes dy gjuhëve; (86);

 

-----------------------