Jeta Arbëreshe 2

Jeta Arbëreshe 2

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Testata e revistës ësht një skic i Grobit, frasnjot; artikulit kanë titull lëtì, po tekst arbëresh. Editoriali folën për Lexhën rrexhonale të Pakicavet, çë Kallabrja adhe s’ka. Artikul vijën edhe ka të tjerë katunde: Çifti, Ferma, Pllatni, Shën Marcani, Garrafa e Firmoza.

La testata della rivista è uno schizzo di Grobi, di Frascineto. Gli articoli hanno titolo italiano, ma testo albanese. L’Editoriale parla della Legge regionale sulle Minoranze, che la Calabria ancora non ha. Articoli arrivano anche da altri paesi: Civita, Firmo, San Marzano, Caraffa e Acquaformosa.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano