Jeta Arbëreshe 9

Jeta Arbëreshe 9

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Një termet i fort shkundi e bëri dëme të rëndë Portkanun, Rur, Munxhfun e Kazallveq; on. provinxhall/krahinor Mario A.Gagliardi presëndaren një proxhet-llexhë mbi Minoranxat Gjuhesore të Kallabrjes; Editoriali i mban mendë arbëreshëvet se erth hera të shkruami historinë tonë, atë të dorës së parë. Te Vallja e Katundevet shtohen edhe Barilli e Mashqiti.

Una forte scossa di terremoto ha provocato seri danni a Portocannone, Ururi, Montecilfone (Cb) e Casalvecchio/Fg; l‟on.M.Gagliardi presenta un progetto di legge sulle Minoranze Linguistiche della Calabria; l‟Editoriale ricorda agli Arbëreshë che è ora di scrivere la nostra storia, quella di prima mano. Alla Vallja dei Paesi si aggiungono anche Barile e Maschito.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano