Jeta Arbëreshe 10

Jeta Arbëreshe 10

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali ësht një „Letër e hapët djemvet arbëreshë‟: Thùani prindëvet tuaj të ju foljën arbërisht: është një e drejtë juaja!‟. M. Bruci-Sauku na shkruan ka Tirana për Konferenxën shkencore ndërkombëtare mbi „Shqipen Standarde‟; ka Qefti xëmi dëmet e termetit e lajme mbi Korsin e gjuhës arbëreshe „çë s‟niset‟. Pas 10 numrash, Titulit e artikujvet e 70 Shënime Bibliografikë të J.A. shkruhen ende lëtisht: më turpja!

L‟Editoriale è una „Lettera aperta ai ragazzi Arbëreshë‟: Dite ai vostri genitori che vi parlino in arbëresh, è un vostro diritto!”. M.Bruci-Sauku ci scrive da Tirana sulla Conferenza scientifica internazionale per l‟‟Albanese standard‟; da Chieuti/Fg apprendiamo dei danni provocati dal terremoto e notizie sul corso di lingua arbëreshe „che non parte‟. Dopo 10 numeri, i titoli degli articoli e 70 Note Bibliografiche di J.A. si scrivono ancora in italiano: vergogna!

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano