Jeta Arbëreshe 15

Jeta Arbëreshe 15

2,908,00

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Svuota

Descrizione

Editoriali vë gjishtin te lavòma:‟Trashgimía gojore ësht e shuhet‟, sepse prindët zënë e s‟i foljën më arbërisht të bilvet. Golletti na thot „pse shkruan arbërisht‟, sepse i pëlqen; presdhenti i Shqipërisë Moisiu vate Maq, për nderë të J.De Radës; për të parën herë del një Reçensionë mbi një libër-fantazëm; te Hora mbahet mendë „Portella della Ginestra‟.

L‟Editoriale mette il dito nella piaga:”La trasmissione orale si va spegnendo‟, perché i genitori cominciano a non parlare più in arbëresh ai figli. Golletti ci dice „perché scrive in arbëresh‟: perché gli piace; il presidente dell‟Albania Moisiu si è recato a Macchia, per onorare G.De Rada; per la prima volta esce una Recensione ad un libro-fantasma; a Piana si ricorda „Portella della Ginestra‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Cartaceo, Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano