Jeta Arbëreshe 14

Jeta Arbëreshe 14

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Ç‟i duhet Arbërisë”, se t‟rronjë? Drejtori e ka rrëxèten: i lipset Gjuha Arbëreshe, Riti Bixantin e Arbëreshë të vërtetë; në Istitutin Oriental të Napolit u fol për Asdrenin (1872-1947), ndërsa Arbri Roman flet me „kalin e Skanderbekut‟; shkruhet gjatë e gjerë mbi „Pashkët Arbëreshe‟, Frasnitë e Purçill.

„Di cosa ha bisogno l‟Arbëria‟ per vivere? Il Direttore ce l‟ha la ricetta: gli serve la lingua arbëreshe, il Rito Bizantino e Arbëreshë veri; all‟Iatituto Orentale di Napoli s‟è parlato di Asdreni (1872-1947), mentre Arbri Roman parla col „cavallo di Skanderbeg‟; si scrive in lungo e in largo sulla „Pasqua Arbëreshe‟, a Frascineto ed Eianina.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano