Jeta Arbëreshe 21

Jeta Arbëreshe 21

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Gazeta bën dy vjet, ësht për 95% e shkruar arbërisht: njera sot, pas 21 numra, Shënimet Bibliografikë janë 139. „Ka të jíhet kryelartë për gjuhën arbëreshe‟, si na kujton Editoriali. Peshkut drejtori i kushton nj‟artikull të tharët, ku i mban mendë se „te këcen dhía, këcen kacìqi‟, dmth. se shembulli niset ka Ungra.

Il giornale compie due anni, al 95% è scritto in arbëresh; finora, dopo 21 numeri, le Note Bibliografiche sono 139. „Si deve essere orgogliosi della lingua arbëreshe‟, come ci ricorda l‟Editoriale. Al Vescovo il direttore riserva un articolo amaro, dove gli ricorda che „dove salta la capra, salta il capretto‟, cioè che l‟esempio parte da Lungro.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano