Jeta Arbëreshe 22

Jeta Arbëreshe 22

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali folen për rivistat e gazetat arbëreshe: “A! ndëse u kishen shkruajtur arbërisht çë ndër vitrat ‟60!…”; e, dhjaj mbi „Rivistat Arbëreshe‟, zoti Ndon Bellushi organixarti Frasnitë një Kuvend; shtohen shkrimet e poezitë nga Bota Shqiptare; zoti Viçenx Scarvaglione, prifti i Frasnitës , na mban mendë se Frasnitë Arbëreshët janë 1616 e lëtinjtë 344.

L‟Editoriale si interessa di riviste e giornali arbëreshë:”A! se si fossero scritti in arbëresh fin dagli anni ‟60!..”; e proprio sulle „Riviste arbëreshe‟ papas A.Bellusci ha organizzato a Frascineto un Convegno; aumentano scritti e poesie dal Mondo Albanese; papas V.Scarvaglione, parroco di Frascineto, ci ricorda che a Frascineto gli Arbëreshë sono 1616 e gli Italiani 344.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano