Jeta Arbëreshe 8

Jeta Arbëreshe 8

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Te „Shënpjetri‟ i Frasnitës, natën, gjindë të liq çajtin e shkatarruan po varre e pllaka màrmuri; Editoriali na mban mendë se Arbërishtja shpëtohet ture e folur; edhe ka Vina e ka Maqi na shkruajën; një rrusanìze, e martuar Kastërnexh, shkruan poezi arbëreshe.

Al Camposanto di Frascineto, di notte, delinquenti hanno rotto e devastato alcune tombe e lastre di marmo. L‟Editoriale ci ricorda che l‟Arbëresh si salva parlandolo; anche da Vena di Maida e da Macchia ci scrivono; una rossanese, sposata a Castroregio, scrive poesie in arbëresh.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano