Jeta Arbëreshe 3

Jeta Arbëreshe 3

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali është një ‘Letër e hapët Mëmavet Arbëreshe’, e ashpër. Të tjerë katunde rrëfihen: Shën Sofia, Shën Japku, Badhesa, Farneta, Puhëriu. Zë e botohen ‘Zakonet e Frasnitës’ të Bernard Bilotës. Vangjel e Bibliografi Arbëreshe stolisjën rivistën.

L’Editoriale è una ‘Lettera aperta alle mamme Arbëreshe’, aspra. Altri paesi si raccontano: S.Sofia, San Giacomo, Villa Badessa, Farneta e Pallagorio. Inizia la pubblicazione delle “Usanze di Frascineto” di B. Bilotta. Vangelo e Bibliografia arbëreshe corredano la rivista.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano