Jeta Arbëreshe 5

Jeta Arbëreshe 5

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali folën për „Folklor e grupe folk”: këndimi arbëresh e ndihën gjuhën arbëreshe. Pas mjeshtravet Marano, Stamile e Tocci, mjeshtla skollje Guarino na rrëfíen si mësoi arbërishtin në Kuntisë. Kastërnexhi e Kazallveqi i shtohen Valles. Te Seminari i Prishtinës, ndë gusht, „Letërsia Arbëreshe‟ do të jetë temë kumtesash.

L‟Editoriale parla di “Folklore e gruppi folk”: il canto arbëresh aiuta la lingua arbëreshe. Dopo gli insegnanti Marano, Stamile e Tocci, la maestra Guarino ci racconta come insegnò l‟arbresh a Contessa. Castroregio e Casalvecchio si aggiungono alla Vallja. Al Seminario di Prishtina, in agosto, la „Letteratura Arbëreshe‟ sarà tema di comunicazioni.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano