Jeta Arbëreshe 6

Jeta Arbëreshe 6

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Tek Editoriali „Pse Jeta Arbëreshe?”, drejtori thot se kjo rivistë duhej, sepse e shkruar arbërisht. Sëndahstina i shtohet Valles. 4 faqe për Shkollën Arbëreshe, me tekste popullorë e Gramatikë; zoti E.Giordano zë e boton Himne iturgjikë arbëreshë në muzikë bixantine.

Nell‟Editoriale „Perché Jeta Arbëreshe?‟, il direttore afferma che questa rivista ci voleva, perché scritta in arbëresh. Santa Cristina Gela si aggiunge alla Vallja. 4 pagine dedicate alla Scuola Arbëreshe, con testi popolari e Grammatica; papas E.Giordano inizia a pubblicare Inni bizantini arbëreshë in musica bizantina.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano