Jeta Arbëreshe 28

Jeta Arbëreshe 28

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Tek editoriali „Vjershe dhe Kënga‟, drejtori folën për Festivalin e Folklorit të Elmit e për Festivalin e Shën Mitrit: të dy i bëjën mirë gjuhës Arbëreshe; te Biblioteka Nacionale e Kosenxës hapet „Mostra Arbëreshe‟ (15 llonar-30 vjesht); del Programi i punimevet të Sinodit Inter-Eparkial të Grotaferratës.

Nell‟editoriale „Stornelli e Canti‟, il direttore parla del Festival del Folklore di I.Elmo e del Festival di S.Demetrio: ambedue fanno bene alla lingua arbëreshe; alla Biblioteca Nazionale di Cosenza si apre „La Mostra Arbëreshe (15 luglio-30 settembre); esce il Programma dei lavori del Sinodo Inter-eparchiale di Grottaferrata.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano