Jeta Arbëreshe 18

Jeta Arbëreshe 18

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Me këtë numër, jo vet artikulit, po edhe titulit janë shkruar arbërisht! Editoriali është I dedhikàrtur/kushtuar Kosovës, botë e lirë, nën rùajtjen e Nato-s; kemi një reportazh mbi Seminarin e Prishtinës; del e para pjesë e nji Bibliografije mbi veprën e J.De Radës; botohen Kënkat e klasifikuara të para në Festivalin e Shën Mitrit, si edhe poezitë e para te „Memoriali Salvatore Donato‟, Fermë.

Con questo numero, non solo gli articoli, ma anche i titoli sono scritti in arbëresh! L‟Editoriale è dedicato alla Kosova, terra libera, sotto la protezione della Nato; esce la prima parte di una Bibliografia su De Rada; si pubblicano le Canzoni prime classificate al Festival di S.Demetrio, e le prime poesie classificate al „Memoriale S. Donato‟, a Firmo.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano