Jeta Arbëreshe 17

Jeta Arbëreshe 17

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Institucionat Arbëreshe (Bashki, Shkolla, Famullì) si, e sa, ndihjën Gazetën tonë? Lik e pak, është përgjegja e drejtorit. Mbi De Radën del një Bibliografi e shkurtër; botohet Lexha Rrexhonale e Siçilljes mbi Pakicat Gjuhësore. Nga Prishtina na vjen, pas 27 vjetsh, një fotografì të miqvet proff. Imri Badallaj e Rexhep Ismajli.

Le Istituzioni Arbëreshe (Comuni, Scuole, Parrocchie), come, e quanto, aiutano il nostro giornale? Male e poco, è la risposta del direttore. Su De Rada esce una breve Bibliografia: si pubblica la Legge Regionale della Sicilia sulle Minoranze Linguistiche. Da Prishtina ci arriva, dopo 27 anni, una foto degli amici proff. Imri Badallaj e Rexhep Ismajli.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano