Jeta Arbëreshe 16

Jeta Arbëreshe 16

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbi J.De Radën – poet e patriot – shkruan aq Editoriali sa një Përkujtim, me „Kangjele‟ të Milosaut‟; Arbëria u mbjoth Strigar e foli mbi të Martuarit Arbëresh, nën siglën „Festival Euromediterraneo‟; botohet Lexha rrexhonale e Molizit mbi Minoranxat/Pakicat Gjuhësore; Kasternexh zë korsi i gjuhës arbëreshe; Ungër, Iannuzzi 8 herë krietàr.

Su G.De Rada – poeta e patriota – scrive sia l‟Editoriale che un Ricordo, con „‟Canti‟ del Milosao; l‟Arbëria si è riunita a S.Cosmo e ha parlato del Matrimonio Arbëresh, sotto la sigla “Festival Euromediterraneo”; si pubblica la Legge Regionale del Molise sulle Minoranze Linguistiche; a Castroregio inizia il corso di lingua arbëreshe; a Lungro, Iannuzzi per l‟ottava volta sindaco.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano