Jeta Arbëreshe 19

Jeta Arbëreshe 19

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„U aprovár Llexha Rrexhonale Kalabreze për Pakicat Gjuhësore‟ e drejtori e boton dhe e analixàren; vete përpara ndreqja e InterSinodit Arbëresh në Grotaferratë; folet për qindinàrin/qindëvjetorin e të lerit të Koliqit (1903-1975) e mbi lumturimin e Mëmës Tereze, shqiptare, me skedë biografike e dy poezi të saj.

„E‟ stata approvata la Legge Calabrese per le Minoranze Linguistiche‟ e il direttore la pubblica e la analizza a fondo; va avanti la preparazione dell‟InterSinodo Arbëresh a Grottaferrata; si parla del Centenario della nascita del Koliqi, e sulla Beatificazione di Madre Teresa, albanese, con scheda biografica e due sue poesie.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano