Jeta Arbëreshe 20

Jeta Arbëreshe 20

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Mësimi i Gjuhës arbëreshe‟ – si thot editoriali – mbahet në Familje, ndë Qishat, ndë Sheshet e ndër Skollat arbëreshe. Del Programi i Festimevet të mijëvjeçarit të Shën Nilit; B. Suta shkruan mbi romantizmin e De Radës; B. Rugova na lajmëron, ka Prishtina, mbi incidente ndëretnike. Kate Zuccaro, në Tetovë, gadhnjèn çmimin poetik “Qirinë e Naimit‟.

„L‟insegnamento della lingua arbëreshe‟ – come dice l‟editoriale – si fa in Famiglia, nelle Chiese, nelle Piazze e nelle Scuole arbëreshe. Esce il Programma dei Festeggiamenti del millenario di San Nilo; B.Suta scrive sul romanticismo del De Rada; B.Rugova ci informa, da Prishtina, su incidenti interetnici; Kate Zuccaro, a Tetovo, vince il premio di Poesia „La candela di Naim‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano