Jeta Arbëreshe 13

Jeta Arbëreshe 13

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

V.Golletti Baffa, çivitjot, zbulon „Jetën Arbëreshe‟: „Një ënderr bëhet realitet!‟ e zë e shkruan; Editoriali folën për Lexhën Rrexhonale kalabreze mbi Minoranxat Gjuhësore, çë s‟vjen aprovuar, sepse do mirësuar; mbahen N.Chetta e J.De Rada; Bilotta na folën për Pashkët, si kremtohëshin një herë, Frasnitë.

V.Golletti scopre „Jeta Arbëreshe‟: „Un sogno diventa realtà!‟ e comincia a collaborare; l‟Editoriale parla della Legge Regionale Calabrese sulle Minoranze Linguistiche, che non è stata approvata perché va migliorata; si ricordano N.Chetta e G.De Rada; Bilotta ci parla della Pasqua, come si festeggiava una volta, a Frascineto.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano