Jeta Arbëreshe 12

Jeta Arbëreshe 12

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali folën për arbëreshët: burrat e gjymës-burrat, ata ç‟e duan Arbërinë e tradhëtarët. Mbahen mendë qindinàret/njëqindvjetoret e J.De Radës (për vdekjen) e të E.Koliqit (për të lerit); Arbri Roman na rrëfyen „Ëndrrën e Skanderbekut‟; papas E.Giordano zë e shkruan „Nocione të Muzikës Bixantine‟.

L‟Editoriale parla degli arbëreshë: uomini e ominicchi, quelli che amano l‟Arbëria e i traditori. Si ricordano i cento anni della morte di G.De Rada e della nascita di E. Koliqi; Arbri Roman ci racconta „il sogno di Skanderbeg‟; papas E.Giordano inizia a scrivere „Nozioni di Musica Bizantina‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano