Jeta Arbëreshe 48

Jeta Arbëreshe 48

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Drejtori pyhet, tek editoriali:‟Pse kaq kuvende, libre, cd, korse e festivale, e pra ndër katundet arbëreshë folet pak, o fare, arbërishtja?‟; zoti Manuell Giordano mbaron 60 vjet priftërije,Purçill; Frasnitë, për 9 ditë, u mba i Pari Festival Ndërkombëtar i Folklorit „Shëjtrat Pjetri e Pali‟, e ka Kosova erth Ansambli i Zhurit, i sjellë ka prof.I.Badallaj.

Il direttore si chiede, nell‟editoriale:‟perché tanti convegni, libri, cd, corsi e festival, e poi nei paesi arbëreshë si parla poco, o per niente, l‟arbëresh?”; papas E.Giordano finisce 60 anni di sacerdozio, a Eianina; a Frascineto, per 9 giorni, si è tenuto il I Festival Internazionele del Folklore SS.Pietro e Paolo‟ e dalla Kosova è venuto il Complesso di Zhur, su interessamento di I.Badallaj.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano