Jeta Arbëreshe 47

Jeta Arbëreshe 47

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Populli arbëresh e Qisha bixantine‟: editoriali folën mbi Gjuhë e Rit, çë bashkë ecëtin e u ndihtin për shèkul, për të mirën e Arbërisë. Ka Qefti, Kostantina na dërgon një shkrim teatral; M. Bruci-Sauku vë ré mbi përdorimin e shqipes së shkruar e të folur‟, ndërsa A.Podrimja del me një „ese‟ mbi E. Mekulin.

„Il Popolo arbëresh e la Chiesa Bizantina‟: l‟editoriale parla di Lingua e Rito, che insieme hanno camminato e si sono aiutati, per il bene dell‟Arbëria. Da Chieuti, Costantina ci manda uno scritto teatrale; M.Bruci-Sauku fa il punto sull‟ „Uso dell‟albanese scritto e parlato‟, mentre A.Podrimja esce con un saggio su E.Mekuli.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano