Jeta Arbëreshe 44

Jeta Arbëreshe 44

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Harroni se jini Arbëreshë!‟ është titulli i Editorialit: kështu një prof.universitar arbëresh i thot studentëvet arbëreshë kur zënë e studiojën gjuhën shqipe! P.Figlia na shkruan mbi Kajvericin e bjerrë dhe T.Guarino na rrëfyen si nxënësit e saj të Kuntisës interpretojën vdekjen e Skanderbekut, ndë skollë.

“Dimenticate di essere Arbëreshë!” è il titolo dell‟editoriale: così un prof.univ.arbëresh dice agli studenti Arbëreshë quando iniziano a studiare la lingua albanese d‟Albania. P.Figlia ci scrive su Cavallerizzo perduto, e T.Guarino ci racconta come i suoi alunni di Contessa interpretano la morte di Skanderbeg, a scuola.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano