Jeta Arbëreshe 50

Jeta Arbëreshe 50

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

I prasmi numër i të pestit vit (50 numra,800 faqe, 301 shënime bibliografikë), i pari çë del „nga dy muaj‟: ngaherë me 16 faqe, foto e tekste, me korrespondenxa arbëreshe e studime shqiptarë. “Edhe Skollat Arbëreshe, – na thot editoriali – si Bashkitë Arbëreshe, kanë kenë kryetarë Arbëreshë”. Kujtohen L.Lala ka Kuntisa e Axh.Milano ka Sën Benedhiti.

Questo è l‟ultimo numero del V anno (50 numeri, 800 pagine, 301 note bibliografiche), il primo che esce „bimestrale‟: sempre con 16 pagine, foto e testi, con corrispondenze arbëreshe e studi albanesi. Anche le scuole arbëreshe – ci dice l‟editoriale – come i Comuni Arbëreshë, devono avere dirigenti arbëreshë. Si ricordano L.Lala da Contessa e Agesilao Milano da S.Benedetto U.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano