Jeta Arbëreshe 51

Jeta Arbëreshe 51

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Jeta Arbëreshe‟ vete përpara: është palestër gjuhje dhe vatër kulturje; Arbërishtja e Shqipja ecjën kraha kraha dhe bëhen nderë njerijètri; për 60vjetorin priftërije të zotit E.Giordano, Frasnitë u mba një Kuvend: veç politikanvet, foltin arkim.E.Fortino, p.Nik Pace, I.C.Fortino, Imri Badallaj, P.Bruni, A.Giordano; botohet një „Alfabet Arbëresh‟ i B.Bilotës, si edhe një komedje të L.Mitidieri-t.

„Jeta Arbëreshe va avanti‟: è palestra di lingua e focolare di cultura; la lingua arbëreshe e l‟albanese camminano a braccetto e l‟una fa onore all‟altra‟. Per il 60° di sacerdozio di papas E.Giordano, a Frascineto si è svolto un Convegno: a parte i politici, hanno parlato l‟archim.E.Fortino, p.Nik Pace, I.C.Fortino, I.Badallaj, P.Bruni e A.Giordano. Si pubblica un „Alfabeto Arbëresh‟ inedito di B.Bilotta, come anche una commedia di L.Mitidieri.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano