Jeta Arbëreshe 55

Jeta Arbëreshe 55

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Erth hera – shkruan drejtori – se, ndër zgjedhjet aministrative, Arbëreshët të lënë ka nj‟anë ndarjet partiake e të votarjen kryetár nj‟Arbëresh!”. Reportazh fotografik dhe artikuj nga Kosova; Zef Mirdita skruan mbi „Historinë e Kosovës, nga parahistoria…‟; Nandini Elmo thot atë çë ndien mbi Vangjelin arbëresh të E.Giordano-s; M.Bregasi na folën për stisjen, në Prishtinë, të Katedrales madhështore të kushtuar „Nënës Tereze‟.

„E‟ venuta l‟ora – scrive il direttore – che, nelle votazioni amministrative, gli Arbëreshë lascino da parte le divisioni di partito e votino un Arbëresh!‟. Reportage fotografico e articoli dalla Kosova; Z.Mirdita scrive sulla „Storia della Kosova, dalla preistoria…‟; Ferdinando Elmo dice quel che sente sul Vangelo arbëresh di E.Giordano; M.Bregasi ci parla della costruzione, a Prishtina, della Cattedrale maestosa dedicata a „Madre Teresa‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano