Jeta Arbëreshe 52

Jeta Arbëreshe 52

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Pakicavet Gjuhësore – djovasmi tek Editoriali – i jipen ngaherë më pak turresë për me jetuar: ligjën 482/99 e dish e shtrëmbura, dhe e shtrëmbura është e e varrosën!‟. B.Rugova na shkruan për pavarësinë e Kosovës; botohen poezitë çë mundtin të gjashtën edicionë të Çmimit poezije Gj.K.Skanderbeg‟.

“Alle Minoranze Linguistiche – si legge nell‟editoriale – si danno sempre meno soldi per vivere: la legge 482/99 l‟ha voluta la sinistra e la sinistra la sta seppellendo!”. B.Rugova ci scrive sull‟indipendenza della Kosova; si pubblicano le poesie che hanno vinto la sesta edizione del „Premio di Poesia G.C.Scanderbeg‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano