Jeta Arbëreshe 49

Jeta Arbëreshe 49

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ky është i prasmi numër çë del „nga muaj‟. „Arbërishtja standarde‟ është më e mira e folme arbëreshe e bëgatur me ndonjë fjalë „të duhur‟ shqiptare; D. Schirò shkruan një reportazh mbi Seminarin e Prishtinës; Peshku vete përpara ture shprishur ndëpër katundet arbëreshë priftra rumenë me ato kufë. Frasnitë mbahet i Dìjti Markàt/Panair i Bashkivet Arbëreshe.

Questo è l‟ultimo numero a cadenza mensile. „L‟arbëresh standard è la migliore parlata arbëreshe arricchita con qualche parola „necessaria‟ albanese‟. D.Schirò scrive un reportage sul Seminario di Prishtina. Il Vescovo va avanti seminando tra i paesi arbëreshë preti rumeni a gogò. A Frascineto si tiene la II* Fiera dei Comuni Arbëreshë.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano