Jeta Arbëreshe 60

Jeta Arbëreshe 60

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

I prasmi numër i gazetës me formatin A/4 e me 16 faqe; i prasmi numër i të shtatëtit vit (60 numra, 960 faqe, 366 shënime bibliografikë). Presidenti shqiptar Topi, Çivit; Drejtori zë e interviston lalën, zotin E.Giordano; dalën njetër dy rrëfimez të B.Bilotës; M.Bruci-Sauku e I.Badallaj shkruajën mbi Atlasin Dialektologjik të gjuhës shqipe. Shkrime dhe nga B.Gaçe, F.Tamburi, I.Fortino e E.Çali.

L‟ultimo numero del giornale in formato A/4 e a 16 pagine; l‟ultimo numero del VII anno (60 numeri, 960 pagine, 366 note bibliografiche). Il Presidente albanese Topi, a Civita; il direttore inizia a intervistare lo zio, papas E.Giordano; escono altri due racconti di B.Bilotta; M.Bruci-Sauku e I.Badallaj scrivono sull‟Atlante Dialettologico della lingua albanese. Scritti anche da parte di B.Gaçe, Fl.Tamburi, I.Fortino e E.Çali.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano