Jeta Arbëreshe 59

Jeta Arbëreshe 59

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Arbëreshët, ç‟ka vitet ‟70 të shek. të shkuar, u lithtin ngusht me Kosovën, nëpërmes Seminarit të Prishtinës; Massaro na shkruan mbi xhemellaxhin/binjakëzimin Kazallveq-Zhur, ku muartin pjesë I.Fortino dhe I.Badallaj, kryetar i komitetit për binjakëzimin. Edhe akademiku R.Ismajli interesohet për Eparkinë-Dioqezën e Ungrës. Kujtohen Kongresi i Monastirit dhe G.Gangale.

Gli Arbëreshë, dagli anni ‟70 del sec.scorso, hanno stretto forti legami con la Kosova, attraverso il Seminario di Prishtina; Massaro ci scrive sul gemellaggio Casalvecchio-Zhur, a cui hanno preso parte I.Badallaj, capo del Comitato, e I.Fortino. Anche l‟accademico R.Ismajli si interessa dell‟Eparchia-Diocesi di Lungro. Si commemorano il Congresso di Monastir e G.Gangale.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano