Jeta Arbëreshe 57

Jeta Arbëreshe 57

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

I pari numër çë del „nga tre muaj‟. Artikullin e kopertinës ”Republika e Kosovës” e shkruan Bardh Rugova, nga Univ. i Prishtinës, i gëzuar; L.Cardamone na buthton tabelat arbëreshe të skollës parësore të Shën Sofisë; mbahen mendë lipet e dimrit: G.Laviola e G.Marano; I.Fortino boton një llitër çë Bilota i shkruan De Radës, dhe A.Podrimja boton një „ese‟.

Il primo numero „trimestrale‟. L‟articolo di copertina „La Repubblica della Kosova‟ lo scrive B.Rugova, dell‟Univ. di Prishtina, felice; L.Cardamone ci mostra le tabelle arbëreshe della scuola elementare di S.Sofia; si ricordano i lutti invernali: G.Laviola e G.Marano; I.Fortino pubblica una lettera di Bilotta a De Rada, e A.Podrimja pubblica un saggio.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano