Jeta Arbëreshe 61

Jeta Arbëreshe 61

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Jeta Arbëreshe lë formatin e gazetës (A/4) dhe merr atë të revistës (17cmx24cm), ka 32 faqe e s‟ka fotografi; ndarja e shkrimevet është më racjonale, shtohen studiuesit shqiptarë çë maten me Botën Arbëreshe (K.Kodra, L.Smaqi, B.Shatro) o çë shkruajën mbi Botën Shqiptare (B.Beci, L.Kaminskaja, A. Novik); Arbëria e Shqipëria, pra, përpiqen te Poezia e te Shënimet Bibliografikë.

„Jeta Arbëreshe‟ lascia il formato del giornale (A/4) e assume quello della rivista (17cmx24cm), ha 32 pagine e non ha foto; la divisione degli scritti è più razionale, aumentano gli studiosi albanesi che si misurano col Mondo Arbëresh (K.Kodra, L.Smaqi, B.Shatro) o che scrivono sul mondo albanese (B.Beci, L.Kaminskaja, A.Novik); Arbëria e Albania, poi, si incontrano nella Poesia e nelle note bibliografiche.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano