Jeta Arbëreshe 62

Jeta Arbëreshe 62

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„„Mos dërgoni biltë te skolla arbëreshe! – shkruan drejtori – sepse atje nëng mësohet arbëristhja, po shqipja!”. Kujtohen V.Golletti Baffa e A.Frega, çë na lan këtë paraverë; botohen „Kënkat e martesës‟ të Purçillit e Frasnitës; K.Kodra e B.Shatro shkruajën mbi poezinë e Vorea Ujko-s dhe të Buzëdhelpri-t; H.Grillo gjën afërsí ndë mes t‟folmes së Himarës dhe atyreve arbëreshe.

“Non mandate i figli alla scuola arbëreshe!‟ – scrive il direttore – perché lì non si insegna l‟arbëresh, ma l‟albanese!”. Si ricordano V.Golletti-Baffa e A.Frega, che ci hanno lasciato in questa primavera; si pubblican o i „Canti di matrimonio‟ di Eianina-Frascineto; K.Kodra e B.Shatro scrivono sulla poesia di Vorea Ujko e di Buzëdhelpri; H.Grillo trova affinità tra la parlata di Himara e quelle arbëreshe.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano