Jeta Arbëreshe 63

Jeta Arbëreshe 63

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„„Arbërishtja e Arbëreshëvet të thjeshtë s‟do ndihur ka shqipja: të folmet arbëreshe s‟i shpëton gjuha shqipe‟, shkruan drejtori. Botohen kënkat çë mundëtin te Festivali i Këngës Arbëreshe dhe te Festivali i të Vigjëlvet; vete përpara Intervista protopapasit E.Giordano; Fortino, Smaqi, Kodra, Z.Rrahmani shkruajën mbi letërsi arbëreshe, kurse Badallaj, Sawicka, Mërkuri e Velaj mbi tema shqiptare.

“L‟arbëresh degli Arbëreshë semplici non vuole essere aiutata dall‟albanese: le parlate arbëreshe non le salva la lingua albanese”, scrive il direttore. Si pubblicano le canzoni vincitrici del Festival Arbëresh e del Festival dei Piccoli; va avanti l‟intervista al protopapas E.Giordano; Fortino, Smaqi, Kodra, Z.Rrahmani scrivono sulla letteratura arbëreshe, mentre Badallaj, Sawicka, Mërkuri e Velaj su temi albanesi.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano