Jeta Arbëreshe 64

Jeta Arbëreshe 64

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Me këtë numër mbaron viti i tetë (64 numra, 1088 faqe, 408 shënime bibliografikë); „Eparkia e Ungrës – shkruan drejtori – do një Peshkop me…shkop!”. Kujtohet zoti Kidikimo ka Pllatni; botohen poezi të A. Podrimja-s, kujtohet Y. Jaka; papa J.Giudice na shkruan për arbëreshët e dheut të Kutronit; Z.Neziri, I.Arapi, D.Tare, Z.Alimemaj,O.Çaçi i shtohen valles së shqiptarëvet të J.A.

Con questo numero si chiude l‟VIII anno (64 numeri, 1088 pagine. 408 note bibliografiche); „All‟Eparchia di Lungro – scrive il direttore – occorre un Vescovo con …il bastone!”. Si ricorda papas Chidichimo da Plataci; si pubblicano poesie di A.Podrimja, si ricorda Ymer Jaka; p.J.Giudice ci scrive sugli arbëreshë del territorio di Crotone; Z.Neziri, I.Arapi, D.Tare, Z.Alimemaj, O.Çaçi si aggiungono alla „vallja‟ degli albanesi di J.A.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano