Jeta Arbëreshe 65

Jeta Arbëreshe 65

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Fjala Arbëreshe. Arbëreshët i lidhën Fjala, i mban të gjallë Fjala‟, shkruan drejtori. Ka Hora e Arbëreshëvet thonë se është hera t‟i jipet një Metropolit Qishës Arbëreshe; vete përpara Intervista zotit Manuell Giordano; të tjerë studiuese shqiptare maten me Botën Arbëreshe (A.Dema, Rr.Draçini) o me problematika shqiptare (V. Proko, I.Fistani); botohet fillimi i „Shpatës së Skanderbekut‟ të B.Bilotës.

„La parola Arbëreshe. Gli Arbëreshë li lega la Parola, li tiene vivi la Parola‟, scrive il direttore. Da Piana degli Albanesi dicono che è ora di dare un Metropolita alla Chiesa Arbëreshe; va avanti l‟intervista a papas E.Giordano; altre studiose albanei si misurano cn Mondo Arbëresh (A.Dema, Rr.Draçini) o con problematiche albanesi (V.Proko, I.Fistani); si pubblica l‟inizio della „Spada di Skanderbeg‟ di B.Bilotta.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano