Jeta Arbëreshe 66

Jeta Arbëreshe 66

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

“Maqi, Farneta, Marri e Purçilli: katër Fraciona, jo Bashki: këtu u lenë rivistat Fjamuri Arbërit, Rinascita Sud, Risveglio/Zgjimi, Zëri i Arbëreshvet e Jeta Arbëreshe. Po Purçillit Frasnita i hënger ëmrin!..”. Kujtohet motra Maria Delfina, formozjote; Purçill u festuan, te salloni Qishës, nëndëdhjetë vjetët e zotit Manuell Giordano; K.Kodra shkruan për t‟jëmën italiane, Jolanda Guazzoni, studiuese dhe poeteshë.

Macchia, Farneta, Marri ed Eianina: quattro Frazioni, non Comuni: qui sono nate le riviste Fjamuri Arbërit, Rinascita Sud, Risveglio/Zgjimi, Zëri i Arbëreshvet e Jeta Arbëreshe. Ma a Eianina Frascineto ha mangiato il nome!..”. Si ricorda Maria Delfina, di Acquaformosa; a Eianina, nel salone parrocchiale, si sono festeggiati i 90 anni di papas E.Giordano; K.Kodra scrive sulla madre italiana, Jolanda Guazzoni, studiosa e poetessa.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano