Jeta Arbëreshe 67

Jeta Arbëreshe 67

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Hora e Ungra kërkojën udhën e bjerrë. Ndamje ka nj‟anë e ka njetër, ndër priftrat; e Papa dërgon aministratorë… lëtinj‟. N.Elmo pyhet: „Ku vete Eparkia e Ungrës?‟. Kujtohet Nëna Tereza me artikul e me poezi të saj; kujtohen lipe të rëndë për drejtorin (Anita Markut, e jëma) e për Arbërinë (arkim.E.Fortino). Të tjera studiuese shqiptare duan Botën Arbëreshe (O.Baja e M.Hysa).

„Piana e Lungro cercano la strada perduta. Divisioni da una parte e dall‟altra, fra i papas; e il papa manda amministratori… latini‟. N.Elmo si chiede:‟Dove va l‟Eparchia di Lungro?‟. Si commemora Madre Teresa con articoli e con sue poesie; si ricordano lutti gravi per il direttore (Anita Blaiotta, la madre) e per l‟Arbëria (archim.E.Fortino). Altre studiose albanesi amano il Mondo Arbëresh (O.Baja e M.Hysa).

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano