Jeta Arbëreshe 71

Jeta Arbëreshe 71

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Seminari Ndërkombëtar i Prishtinës i dhuron një „Mirënjohje për kontributin e tyre në fushën e Albanologjisë‟, tre Arbëreshëve: I.C.Fortino, F.Altimari, A.Giordano. Ndëse, për krizën ekonomike, edhe bashkitë e vogla do të bashkohen, ish mirë se ato Arbëreshe të bashkohëshin njera me jetrën. Qeft u mba një Kuvend ku u fol mbi librin „Qefti dhe e folmja e tij‟, të autorëvet M.Massaro-I.Badallaj.

Il Seminario Internazionale di Prishtina dona una „Riconoscenza per il loro contributo nel campo dell‟Albanologia, a tre Arbëreshë: I.C.Fortino, F.Altimari, A.Giordano. Se, a causa della crisi economca, anche i piccoli Comuni dovessero unirsi, sarebbe bene che quelle Arbëreshe si unissero tra loro. A Chieuti si è tenuto un Convegno dove si è presentato il libro „Chieuti e la sua parlata‟, degli autori M.Massaro e I.Badallaj.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano