Jeta Arbëreshe 70

Jeta Arbëreshe 70

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Jeta Arbëreshe bën dhjetë (10) vjet, dhe P.Bruni shkruan se „kjo rivistë i dha një domethënie Arbreshitètit‟; shkrimet e shqiptarëvet i japën asaj më vlerje e fuqì; G.Frate e R.Golemme për të parën herë shkruajën mbi J.A.; vete përpara „Vjershi „ Nuses‟ sipas zakonit të Purçillit e të Frasnitës; lehet njetër rubrikë, „Bibliografi Arbëreshe mbi revistat shqiptare‟ (Studime Filologjike).

Jeta Arbëreshe compie dieci (10) anni, e P.Bruni scrive che „questa rivista ha dato un senso all‟Arbreshità‟; gli scritti degli albanesi le danno più valore e forza. G.Frate e R.Golemme per la prima volta scrivono su J.A.; va avanti „lo Stornello della Sposa‟ secondo la tradizione di Eianina e Frascineto; nasce un‟altra rubrica: „Bibliografia Arbëreshe su riviste albanesi (Studime Filologjike).

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano