Jeta Arbëreshe 24

Jeta Arbëreshe 24

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Dy janë Editorialet: një (Coha, Vallja, Kopica) mbi të veshurat arbëreshe, dje e sot; njetër (Kosova djeg) mbi trubullirat ndër-etnike çë shtijën ndaj pavarësisë së Kosovës. „Zëmi vallet e nximi lëtinjtë‟ shkruan drejtori, ture folur mbi Vallet e Frasnitës-Purçillit; V. Golletti-Baffa i shkruan një letër papa J.Giudice-s:”Alfabeti i Monastirit është rregull esenciale!”.

Due sono gli Editoriali: uno (copriveste di gala, vallja, tarlo) sui vestiti arbëreshë, ieri e oggi; un altro (Kosova brucia) sulle agitazioni inter-etniche che spingono verso l‟indipendenza della Kosova. Iniziamo le Vallje e tingiamo gli italiani‟,scrive il direttore, parlando delle Vallje di Frascineto-Eianina; Golletti Baffa scrive una lettera a p.J.Giudice:‟L‟Alfabeto di Monastir è regola essenziale!”.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano