Jeta Arbëreshe 25

Jeta Arbëreshe 25

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mërekullí: me ndihmën e llexhës 482/99, ç‟ka ky numër, e për një vit, Jeta Arbëreshe vete ndër gjithë katundet arbëreshë, e hyn, sadopak një herë, te shpia e çdo arbëreshi; Z. Mirdita shkruan mbi Migjenin; formohet te ministeri Mibac Komitati Kombëtar për Pakicat etno-gjuhësorë, koordinator P.Bruni; Brikenë Ceraja na shkruan ka Mitrovica.

Miracolo: con l‟aiuto della legge 482/99, da questo numero, e per un anno, J.A. va in tutti i paesi arbëreshë, ed entra, almeno una volta, nelle case degli Arbëreshë; Z.Mirdita scrive su Migjeni; si forma al Mibac il Comitato Nazionale per le Minoranze etno-linguistiche, coordinatore P.Bruni; Brikene Ceraja ci scrive da Mitrovica.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano