Jeta Arbëreshe 26

Jeta Arbëreshe 26

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

”Arbëreshi sìndkun e tij e do Arbëresh!”, shkruan drejtori. Fermë u mba një Kuvend Ndërkombëtar për veprën e poetit frasnjot Vorea Ujko (papas D.Bellizzi) “Opera letteraria”, një libër i pagùajtur ka Ferma e i hartuar ka I.Fortino, K.Zuccaro e A.Giordano; bashkë me ta, foltin D.Agolli, Xh.Spahiu, A.Vinca, Z.Di Maggio, N.Jorgaqi, B.Suta. Arbri Roman kujton E. Tavolarin.

„L‟Arbëresh vuole un sindaco Arbëresh!”, scrive il direttore. A Firmo si è tenuto un Convegno internazionale sull‟opera del poeta di Frascineto Vorea Ujko (papas D.Bellizzi), „Opera Letteraria‟, sponsorizzato da Firmo e redatto da A.Giordano, I.Fortino e K.Zuccaro; con loro, hanno parlato D.Agolli, Xh.Spahiu, A.Vinca, Z.Di Maggio, N.Jorgaqi, B.Suta. Arbri Roman ricorda E.Tavolaro.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano