Jeta Arbëreshe 31

Jeta Arbëreshe 31

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbëllihet i trejti vit i gazetës (31 numra, 496 faqe, 202 shënime bibliografikë) e tek Editoriali, djovasmi:‟Arbërishtja s‟mund shpëtohet ndëse, pra, ndër skollat arbëreshe, mbësohet shqipja!”; Shën Marcan u mba një Kuvend-Mostër “Arbëreshë”, mbi temën: „Kultura e nji populli ndë mes t‟historisë dhe zakonevet‟, ku muartin pjesë P.Bruni, I.Fortino, P.Del Puente, I.Badallaj e A.Giordano.

Si chiude il terzo anno del giornale (31 numeri, 496 pagine, 202 Note bibliografiche) e nell‟Editoriale leggiamo:‟ L‟Arbëresh non si può salvare se poi, nelle scuole, si insegna l‟albanese d‟Albania”. A S.Marzano si è svolto un Convegno –Mostra Arbëreshe, sul tema: „La Cultura di un popolo tra la storia e la tradizione‟, dove hanno preso parte P.Bruni, I.Fortino, P.Del Puente, I.Badallaj e A.Giordano.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano