Jeta Arbëreshe 33

Jeta Arbëreshe 33

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Llexha 482/99 do ndërruar – shkruan drejtori – e sa më shpejt, për të mirën e Arbëreshëvet‟; mbaroi i dyjti Sinod Intereparkjal Arbëresh dhe Arbri Roman na rrëfíen si qe vlerësuar ka Kongresi i t‟Urtëvet, Rromë, me Babuinin në krye; vdiq zoti Janj Capparelli, prifti i Shën Sofisë; kujtohen F.A.Santori e Anselm Lloreqi, me dy poezi.

„La Legge 482/99 va cambiata – scrive il direttore – e quanto prima, per il bene degli Arbëreshë‟‟; è finito il Secondo Sinodo Intereparchiale Arbëresh, e Arbri Roman ci racconta come è stato valutato dal Congresso dei saggi, a Roma, con a capo il Babuino; è morto papas G.Capparelli, parroco di S.Sofia; si commemorano F.A.Santori e A.Lorecchio, con due poesie.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano