Jeta Arbëreshe 34

Jeta Arbëreshe 34

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Kajverici është e vdes‟ – është titulli i kopertinës dhe i editorialit të këtij numri : shpitë janë e shkasën te përroi e 329 vetë pat i lëjin, sepse të ndara o të gramisura; korrispondentja jonë P. Figlia buar dy shpi. Frasnitë, u mba një Kuvend mbi „Zakonet e Pashkëvet‟: veç politikëvet, foltin priftrat V.Scarvaglione, A.Bellusci ed E.Giordano, dhe muzikologu A.Rennis, ka Ungra.

„Cavallerizzo sta morendo – è il titolo di copertina e dell‟editoriale di questo numero: le case stanno scivolando nel burrone e 329 persone le hanno dovute abbandonare perché o lesionate o diroccate‟; la nostra corrispondente P.Figlia ha perso due case, A Frascineto si è tenuto un Convegno su „Le tradizioni di Pasqua‟: oltre i politici, hanno parlato i papas Scarvaglione, Bellusci e Giordano, e il musicologo Alessandro Rennis, da Lungro.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano