Jeta Arbëreshe 38

Jeta Arbëreshe 38

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali folën për „Shqiptarët në Itali‟, për ata të liq, të pështuar ka Shqipëria, çë i shtëllojën baltë ndë çerët jo vet vëllezërvet të tyre të mirë, po edhe Arbëreshëvet. P.Figlia vajton për Kajvericin (Kajverici vdiq, e faregjë mund të jetë më si më parë!); prof.I.Badallaj na shkruan se te Planprogrami i Fakultetit të Filologjisë të Prishtinës futi, me karakter detyrueshëm, lëndën „Tekste Arbëreshë‟: qoftë bekuar!

L‟editoriale parla degli „Albanesi d‟Albania in Italia‟, di quelli cattivi, fuggiti dall‟Albania, che gettano fango in faccia non solo ai loro fratelli buoni, ma anche agli Arbëreshë. P.Figlia piange su Cavallerizzo (Cavallerizzo è morto e niente può essere più come prima!); prof.I.Badallaj ci scrive che, nel Piano programmatico della Facoltà di Filologia di Prishtina, ha introdotto la materia „Testi Arbëreshë‟: che sia benedetto!

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano